Meno_a_priezvisko Adresa Obec Cislo_osvedcenia Platny_od Odbornost
Jakubiková Anna   Užhorodská 13 Michalovce A/2005/00455 01.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Čabala Larysa   Slávkovce 163 Zempl.Kopčany A/2005/00122 06.06.05 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Pavlovčáková Silvia   1. mája 175/58 Sobrance A/2005/00759 06.06.05 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Ivanková Ľubica   Severná 5868/6 Michalovce A/2005/00482 06.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šimková Jarmila   Horovce 101 Tuš.Nová Ves A/2005/00375 06.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Soták Dušan   Rázusa 6 Michalovce A/2005/00763 08.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kačuriková Petra   Nám. slobody 588/14 Sobrance A/2005/00456 20.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Olexa Eduard   Murgaša 69 Michalovce A/2005/00849 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Motyčka Cyril   Gen. Petrova 23 Michalovce A/2005/00850 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kičinka Peter   Školská 3 Michalovce A/2005/00852 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Fonosová Anna   Moskovská 7 Michalovce A/2005/00854 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Takáčová Ľudmila   Jilemnického 44 Michalovce A/2005/00855 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Konkoľová Anna Ä  Sibírska 2 Michalovce A/2005/00856 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mitrová Viera   Kyjevská 17 Michalovce A/2005/00857 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Jožiov Ján   Vybuchanec 37 Michalovce A/2005/00858 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Baníková Mariana   Staré 141 Staré A/2005/00859 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kinčovská Oľga   Stretava 175 Palín A/2005/00860 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vašarheliová Ľubica   Falkušovce 7 Bracovce A/2005/00861 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Osadová Iveta   Suché 44 Michalovce A/2005/00862 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Dobranská Jarmila   Sliepkovce 118 Lastomír A/2005/00863 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rímska Jana   Kusín 55 Jovsa A/2005/00864 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hricová Mária   Lesné 7 Michalovce A/2005/00865 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Uhrin Ján   Malčice 61 Malčice A/2005/00866 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hrabovská Marta   Pozdišovce 250 Pozdišovce A/2005/00867 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Čičváková Marta   Vysoká nad Uhom 197 Pavlovce n. Uhom A/2005/00869 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Lešková Viera   Žbince 18 Hatalov A/2005/00870 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Fedorová Gabriela   Bracovce 98 Bracovce A/2005/00871 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Miznerová Marta   Moravany 306 Rakovce n. Ondavou A/2005/00872 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Moskaľová Jana   Trhovište 250 Trhovište A/2005/00873 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Horňák Peter   Stretava 150 Palín A/2005/00874 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Berilová Ingrida   Lesné 12 Michalovce A/2005/00875 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Jakab Kristina   Ptrukša 99 Ruská A/2005/00876 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bérešová Veronika   Čičarovská 810/18 Veľké Kapušany A/2005/00878 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Fecková Margita   Centrum 18 Veľké Kapušany A/2005/00879 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Czinkeová Valéria   P.O.H. 28/28 Veľké Kapušany A/2005/00880 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Plešavská Miroslava   P.O.H. 31/33 Veľké Kapušany A/2005/00881 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Moroňová Margita   P.O.H. 24/18 Veľké Kapušany A/2005/00882 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ivanová Vlasta   P.O.H. 26/21 Veľké Kapušany A/2005/00883 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Labašková Margita   P.O.H. 36/46 Veľké Kapušany A/2005/00884 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Copko Milan   Gagarinova 17 Sobrance A/2005/00885 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Copková Anna   Gagarinova 17 Sobrance A/2005/00886 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Poľaková Jana   Inovce 44 Podhoroď A/2005/00887 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Riabcová Darina   Inovce 36 Podhoroď A/2005/00888 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Maternová Helena   Tibava 203 Sobrance A/2005/00889 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Sejnová Bibiana   Vyšná Rybnica 147 Remetské Hámre A/2005/00890 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mandelová Jana   Nižné Nemecké 54 Jenkovce A/2005/00892 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kačur Michal   Tyršova D2/B Sobrance A/2005/00893 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rudačková Ingrid   Komenského 668 Strážske A/2005/00894 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Čačko Peter   Komenského 30 Michalovce A/2005/00900 24.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Nameti Jani   Hollého 64 Michalovce A/2005/01029 30.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Nameti Jani   Hollého 64 Michalovce A/2005/01030 30.06.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rimková Štefánia   Pavlovce nad Uhom 349 Pavlovce n. Uhom A/2005/01078 15.07.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mihaliková Jana   Pavlovce nad Uhom 909 Pavlovce n. Uhom A/2005/01077 15.07.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Butalová Elena   Pavlovce nad Uhom 523 Pavlovce n. Uhom A/2005/01076 15.07.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vaľovská Emília   Tušická Nová Ves  20 Tuš.Nová Ves A/2005/00802 15.07.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Imlejová Ivana   Tibava  101 Sobrance A/2005/00996 15.07.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ďurkovičová Gabriela   Humenská 7 Michalovce A/2005/00853 15.07.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Beňák Michal   Komenského 24 Michalovce A/2005/00995 15.07.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Soltészová Adriana   Obchodná 252 Strážske A/2005/01015 15.07.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Arvajová Anna   Pavlovce nad Uhom 959 Pavlovce n. Uhom A/2005/00985 15.07.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Cetoová Anita   P.O.H. 28/26 Veľké Kapušany A/2005/01363 29.09.05 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Trinh Dacová Beáta   Volgogradská 1 Michalovce A/2005/01299 29.09.05 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Juriková Adela   Okružná 1310/114 Michalovce A/2005/01054 29.09.05 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Vinceová Lenka   Zemplínska Široká 227 Palín A/2005/01368 29.09.05 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Hazucha Pavol   Gagarinová 73 Sobrance A/2005/01346 29.09.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Jackulič Gabriel   Školská 288/2 Sobrance A/2005/01234 29.09.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Basandová Lucia   Ruskovce 86 Ubrež A/2005/01348 29.09.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Matejová Zuzana   Tyršova 40 Sobrance A/2005/01347 29.09.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Beczaová Angela   Kapušianské Kľačany 198 Veľké Kapušany A/2005/01327 29.09.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gnipová Katarína   Komenského 643 Strážske A/2005/01423 06.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tkáč Jozef   Nová 117 Strážske A/2005/01400 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Dzvoník Milan   Hrnčiarska 16 Michalovce A/2005/01401 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bevilagua Peter   Tyršova 304/51 Sobrance A/2005/01402 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hostovičaková Marta   Murgaša 53 Michalovce A/2005/01403 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Lorincová Mária   Pavlovce nad Uhom 2 Pavlovce n. Uhom A/2005/01404 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gazuličová Božena   Farská 13 Michalovce A/2005/01405 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kočanová Ľudmila   Sibírska 6 Michalovce A/2005/01406 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kotercová Mária   Remetské Hámre 70 Remetské Hámre A/2005/01408 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Plišková Mária   Vyšná Rybnica 42 Remetské Hámre A/2005/01409 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Behunčíková Jana   Budkovce 93 Budkovce A/2005/01410 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Husťaková Jarmila   Budkovce 447 Budkovce A/2005/01411 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Szabová Alžbeta   Ptrukša 86 Ruská A/2005/01412 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Szabo Arpád   Ptrukša 86 Ruská A/2005/01413 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Pápaiová Henrieta   P.O.H. 47/71 Veľké Kapušany A/2005/01414 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Fedorová Adriana   Čepeľ 2 Veľké Kapušany A/2005/01415 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kovaľová Stanislava   Rázusa 15 Michalovce A/2005/01416 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ondočíková Jana   Palín 137 Palín A/2005/01418 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Varjassyová Adriana   Palín 142 Palín A/2005/01419 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rusnáková Iveta   Rakovec nad Ondavou 327 Rakovce n. Ondavou A/2005/01421 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šariková Martina   Závadka 104 Hnojné A/2005/01422 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Balková Anna   Vihorlatská 622 Strážske A/2005/01424 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Eľková Mária   Užhorodská 13 Michalovce A/2005/01425 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kohútová Agáta   Fialkova 7 Michalovce A/2005/01426 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hudi Vojtech   Sibírska 6 Michalovce A/2005/01427 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mihaľo Štefan   Bracovce 40 Bracovce A/2005/01428 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tokár Jaroslav   Vrbnica 113 Hatalov A/2005/01429 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Chýrik Milan   Jovsa 253 Jovsa A/2005/01430 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Juhászová Monika   Ibranyiho M/13 Veľké Kapušany A/2005/01432 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Lorenčíková Martina   Severná 2 Michalovce A/2005/01433 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Abrahámová Janka   Zemplínska Široká 204 Palín A/2005/01434 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kása Ildiko   Orgovánová 935/5 Veľké Kapušany A/2005/01435 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gombošová Zdena   Svätuš   51 Porostov A/2005/01436 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Jakabová Katarína   Komenského 11 Veľké Kapušany A/2005/01437 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Andrejovová Ľuboslava   Hatalov 178 Hatalov A/2005/01438 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Juhosová Jarmila   Štefánikova 19 Michalovce A/2005/01439 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Sinčáková Renáta   Prof. Hlaváča 22 Michalovce A/2005/01440 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Repková Emília   Vyšné Remety 126 Remetské Hámre A/2005/01441 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Záhorčák Ľubomír   Nižná Rybnica 157 Sobrance A/2005/01442 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Faťolová Marta   J.Barč Ivana 29 Michalovce A/2005/01443 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Fedor Pavol   Zelená 261/23 Veľké Kapušany A/2005/01444 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Dobos Akos   Leles 5 Leles A/2005/01445 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Holovačová Annamária   Veškovska 50/44 Veľké Kapušany A/2005/01446 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Csirkes Gyula   Čičarovce 54 Čičarovce A/2005/01504 07.10.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hrindová Silvia   Palín 107 Palín A/2005/01594 02.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Staško Marek   Ukrjinská 11 Michalovce A/2005/01614 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Corič Ján   Fialkova 1 Michalovce A/2005/01616 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Slaninka Ján Ing.  Hviezdoslavova 54 Michalovce A/2005/01617 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bodnár Ján   Štefánikova 39 Michalovce A/2005/01618 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tirpák Ľubomír   Trnava pri LAborci 28 Vinné A/2005/01619 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kašová Alica   Trhovište 182 Trhovište A/2005/01622 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Pauliková Katarína   Stretava 60 Palín A/2005/01623 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bartalošová Helena   Užhorodská 23 Michalovce A/2005/01624 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Petríková Alena   Nad Laborcom 4 Michalovce A/2005/01625 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Dolhomutová Zdenka   Fr. Kráľa 568/1 Strážske A/2005/01627 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Pichonská Jana   Murgaša 67 Michalovce A/2005/01629 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Buxarová Patrícia   Užhorodská 25 Michalovce A/2005/01630 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šilhavá Erika   Zemplínska 37 Michalovce A/2005/01631 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hurčíková Amália   Horovce 261 Tuš.Nová Ves A/2005/01632 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Závacká Mária   Humenská 13 Michalovce A/2005/01633 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mojsejová Marcela   Lastomír 111 Lastomír A/2005/01634 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tužinská Renáta   Murgáša 33 Michalovce A/2005/01635 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Telehová Andrea   Murgáša 53 Michalovce A/2005/01636 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Havrilaková Oľga   Prof. Hlaváča 10 Michalovce A/2005/01639 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hudáková Vlasta   Humenská cesta 5 Michalovce A/2005/01640 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Koščová Jana   Švermu 1344/1 Michalovce A/2005/01710 01.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Slávik Štefan   Priekopa 51 Porúbka A/2005/01754 30.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Počatko Marek   Samova 4 Michalovce A/2005/01756 30.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šutáková Lenka   Severná 18 Michalovce A/2005/01755 30.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rošková Zuzana   Štefánikova 24 Michalovce A/2005/01824 30.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Palovčáková Jarmila   Staré 28 Staré A/2005/01757 30.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ščerbáková Mária   Štefánikova 196 Michalovce A/2005/01825 30.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mateová Jarmila   Stanična 3 Michalovce A/2005/01784 30.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Nadyia Paliy   Jastrabie Čečehov A/2005/01786 30.12.05 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tomková Eva   Tyršova 44 Sobrance A/2006/00094 26.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Maščeníková Mária   Agátová 38 Michalovce A/2006/00084 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Čintalová Eva   Moravany 73 Rakovce n. Ondavou A/2006/00085 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Peštiková Alica   Centrum 925/16 Veľké Kapušany A/2006/00086 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kiššová Gabriela   Vysoká nad Uhom 345 Pavlovce n. Uhom A/2006/00087 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Škobranská Štefánia   Sídlisko 485 Strážske A/2006/00088 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Baňasová Anna   S. Chalupku 16 Sobrance A/2006/00089 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ladičová Katarína   Drahňov 226 Drahňov A/2006/00090 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Matišinová Andrea   Zemplínska Široká 115 Palín A/2006/00091 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kalaninová Dana   Tyršova 45 Sobrance A/2006/00092 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mirdová Slávka   Ostrov 88 Porostov A/2006/00093 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Petrušková Jana   Jasenov 10 Ubrež A/2006/00095 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Baloghová Priska   Drahňov Drahňov A/2006/00096 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Butkovská Mária   Brezová 51 Michalovce A/2006/00098 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kadotová Kinga   Kapušianske Kľačany 4 07901Michalovce A/2006/00099 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ferkovič Slavomír   Michalovská 18 Sobrance A/2006/00100 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Soták Dušan   Pozdišovce 342 Pozdišovce A/2006/00101 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ferenc Peter   Lekárovce 122 Lekarovce A/2006/00102 31.01.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gramatová Jana   Rázusova 3 Michalovce A/2006/00201 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Padová Terézia   Školská 3 Michalovce A/2006/00202 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Buriková Anna   Kyjevská 5 Michalovce A/2006/00203 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Makeľová Silvia   Jilemnického 44 Michalovce A/2006/00204 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tutková Jana   Ukrajinská 1 Michalovce A/2006/00205 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kunderlíková Zuzana Bc.  Okružná 68 Michalovce A/2006/00206 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ivanková Martina   Švermu 9 Michalovce A/2006/00207 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Klimková Valéria Mgr.  Prof. Hlaváča 34 Michalovce A/2006/00208 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ochraňová Adriana   Uralská 6 Michalovce A/2006/00209 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Lajošová Gabriela   Nad Laborcom 50 Michalovce A/2006/00210 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kuliková Katarína   Nad Laborcom 4 Michalovce A/2006/00211 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Meňovčíková Monika   Družstevná 504 Strážske A/2006/00212 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kudelčíková Jana   Zámočnícka 513 Strážske A/2006/00213 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hreščová Anna   Pozdišovce 324 Pozdišovce A/2006/00214 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hreščo Milan   Pozdišovce 324 Pozdišovce A/2006/00215 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gazuličová Milena   Jovsa 74 Jovsa A/2006/00216 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Nadzamaová Veronika   Poša 228 Vranov nad Topľou A/2006/00217 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šarová Janka   Blatné Remety 95 Bl.Remety A/2006/00218 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kačmárová Blažena   Horovce 165 Tuš.Nová Ves A/2006/00219 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tkáčiková Beáta   Kúpeľská 63 Sobrance A/2006/00200 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Nebesníková Slavomíra   Koromľa 61 Koromľa A/2006/00199 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Papáčová Jana   Koromľa 98 Koromľa A/2006/00198 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Dohaňošová Dagmar   Hollého 78 Michalovce A/2006/00222 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Karková Katarína   Ukrajinská 3 Michalovce A/2006/00164 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Stuľaková Denisa   Okružná 100 Michalovce A/2006/00165 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Jurčo Ladislav   Okružná 100 Michalovce A/2006/00166 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bendzáková Miloslava   Švermu 9 Michalovce A/2006/00172 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Babincová Marcela   Moskovská 8 Michalovce A/2006/00173 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bačo Peter   Erdelyiho 618/64 Veľké Kapušany A/2006/00180 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Révészová Denisa   L.N.T. 84/80 Veľké Kapušany A/2006/00181 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rozsarová Zuzana   Veškovská 73/21 Veľké Kapušany A/2006/00182 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kendiová Monika   P.O.H. 50/82 Veľké Kapušany A/2006/00184 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tokárová Anna   Komenského 669 Strážske A/2006/00185 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kucharová Erika   Moravany 114 Rakovce n. Ondavou A/2006/00193 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Plišková Zlata   Vyšné Remety 86 Remetské Hámre A/2006/00197 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Godočík Peter   Ukrajinská 9 Michalovce A/2006/00167 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bromberger Milan   Fr. Kubáča 5 Michalovce A/2006/00168 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bačkádyová Žaneta   Volgogradská 8 Michalovce A/2006/00174 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Karailieva Kamila   Murgaša 14 Michalovce A/2006/00175 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Romančák Ján   Konečná 3 Michalovce A/2006/00176 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kulinič Miroslav   Bieloruska 9 Michalovce A/2006/00178 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Sočová Mária   Vihorlatská 626 Strážske A/2006/00179 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Pavelková Renáta   Nacina Ves 111 Nacina Ves A/2006/00186 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kusáková Anna   Nacina Ves 136 Nacina Ves A/2006/00187 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Madárová Veronika   Nacina Ves 340 Nacina Ves A/2006/00188 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mihaľová Martina   Bracovce 40 Bracovce A/2006/00192 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vartašová Mária   Dúbravka 114 Budkovce A/2006/00194 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mižičková Margita   Lekárovce 280 Lekarovce A/2006/00196 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Danková Andrea   Kapušianska 76 Michalovce A/2006/00220 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vasovčáková Katarína   Tyršova F2/A Sobrance A/2006/00221 16.02.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Raškovská Zlatica   Senné 123 Palín A/2006/00191 14.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Krajňáková Renáta   Hollého 69 Michalovce A/2006/00236 17.03.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Remač-Capuličová Iveta   Konečná 2 Michalovce A/2006/00237 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Geroč Peter   Komenského 8 Michalovce A/2006/00238 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Pčolinská Ľubica   Topolianska 167 Michalovce A/2006/00317 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Adamová Helena   Sliepkovce 83 Lastomír A/2006/00333 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šeba Juraj   Nad Laborcom 8 Michalovce A/2006/00363 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Komárová Danka   Podhoroď 161 Podhoroď A/2006/00364 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Dzvoníková Anna   Petrovce nad Laborcom 247 Nacina Ves A/2006/00368 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Chorovská Viera   Saleziánov 8 Michalovce A/2006/00377 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Popovičová Mária   Dozsu 31 Veľké Kapušany A/2006/00390 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bučková Angela   Veľké Raškovce 54 Oborín A/2006/00414 17.03.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Sabolová Katarína   Sliepkovce 85 Lastomír A/2006/00388 08.06.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Rehová Tamara   Ružová 1073/31 Veľké Kapušany A/2006/00418 08.06.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Balážová Anna   Moldavská 176/6 Michalovce A/2006/00614 08.06.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Meteňko Pavol   Vinné 548 Vinné A/2006/00617 08.06.06 (Osvedčenie VODOVODY) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení
Chomová Iveta   Mierova 630 Strážske A/2006/00649 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Blahutová Irena   Čajkovského 32 Michalovce A/2006/00650 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gazdová Katarína   Štefánikova 17 Michalovce A/2006/00651 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Polačková Mária   Leningradská 7 Michalovce A/2006/00652 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Lattová Zita   Komenského 16 Michalovce A/2006/00653 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Selepová Jana   Rázusova 9 Michalovce A/2006/00654 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kistyová Valéria   Murgašova 43 Michalovce A/2006/00655 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Stanková Eva   Jilemnického 46 Michalovce A/2006/00656 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hajdučková Katarína   Hollého 65 Michalovce A/2006/00657 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Miškaničová Zdenka   Hollého 99 Michalovce A/2006/00658 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Galanda Ján   Hollého 91 Michalovce A/2006/00660 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Huňady Rudolf Ing.  Partizánska 27 Michalovce A/2006/00661 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Fedorík Vladimír Ing.  Partizánska 79 Michalovce A/2006/00662 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šimaľová Gabriela   Oreské 149 Staré A/2006/00399 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šimonová Dana   Kollarova 39/1207 Michalovce A/2006/00400 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Linková Mária   Sibírska 165/2 Michalovce A/2006/00401 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ondušková Marta   Moldavská 6 Michalovce A/2006/00402 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Adámeková Marta   Narcisová 1 Michalovce A/2006/00544 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Demský František   Alexyho 2 Michalovce A/2006/00444 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Béreš Ladislav   Čepeľ 30 Veľké Kapušany A/2006/00247 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hreňová Mária   P.O.H. 49/78 Veľké Kapušany A/2006/00248 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Horvathová Helena   P.O.H. 49/79 Veľké Kapušany A/2006/00249 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Palinská Valéria   Oborín 118 Oborín A/2006/00250 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bajusz Dionýz   Záhradná 96 Veľké Kapušany A/2006/00251 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kopasz Štefan   Vojanská 24 Veľké Kapušany A/2006/00252 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šosták Jozef   Centrum 924/18 Veľké Kapušany A/2006/00253 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Zdibák Bartolomej   P.O.H.48/75 Veľké Kapušany A/2006/00254 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kočiš Ferdinand   Vojanská 45 Veľké Kapušany A/2006/00255 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Sijka Marián   Čierne Pole 2 Veľké Kapušany A/2006/00256 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rebrešová Ľudmila   Ružová 30 Veľké Kapušany A/2006/00257 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Diošiová Klára   P.O.H. 34/43 Veľké Kapušany A/2006/00258 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kišová Margita   Agátová 15 Veľké Kapušany A/2006/00259 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Capová Anna   Vysoká nad Uhom 152 Pavlovce n. Uhom A/2006/00260 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Jakabová Adela   Ptrukša 147 Ruská A/2006/00261 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Illésová Valéria   Pod záhradami 184 Svätuše A/2006/00580 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Illésová Melinda   Pod záhradami 113 Svätuše A/2006/00581 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Brodyová Eva   Čepeľ 45 Veľké Kapušany A/2006/00590 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vargaeštoková Erika   Vinohradská 3 Veľké Kapušany A/2006/00591 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Paľová Dana   Budkovce 262 Budkovce A/2006/00592 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hamiová Antonia   Čierne Pole 68 Veľké Kapušany A/2006/00593 08.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vargová Magdaléna   Kukučína 25 Michalovce A/2006/00800 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Balogová Eva   Pozdišovce 345 Pozdišovce A/2006/00789 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hirák Peter   Nám. slobody C/24 Sobrance A/2006/00790 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Petrášová Jarmila Ing.  Severná 14 Michalovce A/2006/00791 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Petraš Štefan   Slávkovce 120 Hatalov A/2006/00792 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kovtun Juraj   Okružná 1306/94 Michalovce A/2006/00793 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Suslo Pavol   Hollého 103 Michalovce A/2006/00794 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Jurík Peter   Lúčna 4 Michalovce A/2006/00795 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ratvaj Vladimír Ing.  P.O.H. 51 Veľké Kapušany A/2006/00796 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šuchtová Žaneta   Timravy 9 Michalovce A/2006/00797 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Capulič Ján   Jilemnického 3560/62 Michalovce A/2006/00798 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hricko Martin   Rázusa 1848/6 Michalovce A/2006/00799 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Luková Mária   Dúbravka 43 Budkovce A/2006/00806 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Suchý Lukáš   Lúčna 818/43 Vranov nad Topľou A/2006/00689 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Fika Pavel   Nacina Ves 91 Nacina Ves A/2006/00690 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Jesenková Anna   Nacina Ves 232 Nacina Ves A/2006/00691 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Eotvošová Lýdia   Kapušianské Kľačany 56 Veľké Kapušany A/2006/00692 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Prepiorová Renáta   Nad Laborcom 48 Michalovce A/2006/00693 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Besterciová Martina   Komenského 669 Strážske A/2006/00694 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gregušiaková Miroslava   Volgogradská 1 Michalovce A/2006/00695 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Farkašová Lenka   Suché 103 Nacina Ves A/2006/00696 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Polovinčaková Jana   Okružná 26 Michalovce A/2006/00697 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Fedorová Helena   Fidlíka 17 Michalovce A/2006/00698 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hricková Mária   Slávkovce 111 Hatalov A/2006/00699 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Baranová Pavla   Okružná 96 Michalovce A/2006/00700 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Simiková Magdaléna   Vyšná Rybnica Remetské Hámre A/2006/00701 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rošková Anna   Porúbka 103 Porúbka A/2006/00702 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Raganová Gabriela   Murgašova 15 Michalovce A/2006/00703 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bartoková Zlata   Beša 73 Vojany A/2006/00704 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Sevková Anna   Choňkovce 68 Chonkovce A/2006/00705 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Puškariková Ružena   Malčice Malčice A/2006/00706 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kállaiová Magdaléna   Tolstého 85/13 Veľké Kapušany A/2006/00707 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gurguľová Lucia   Volgogradská 8 Michalovce A/2006/00708 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Magurová Anna   Švermova 3 Michalovce A/2006/00709 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kocianová Iveta   Nám. osloboditeľov 18 Michalovce A/2006/00710 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Pavlová Lucia   Lipova 40 Michalovce A/2006/00711 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kontuľová Viera   Rakovec n/Ondavou 37 Rakovce n. Ondavou A/2006/00712 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Sakáčová Valéria   Drahňov 38 Drahňov A/2006/00713 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Andrejčíková Anna   Čajkovského 24 Michalovce A/2006/00714 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ivanišin Jaroslav   Veľké Revištia 43 Veľké Revištia A/2006/00715 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hudáková Eva   Osloboditeľov 627 Strážske A/2006/00716 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Čačková Helena   Jilemnického 46 Michalovce A/2006/00717 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šuličová Stanislava   Kristy 49 Porostov A/2006/00718 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mihaliková Valéria   Tušická Nová Ves 171 Tuš.Nová Ves A/2006/00720 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Goncziová Renáta   P.O.H. 31/32 Veľké Kapušany A/2006/00721 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Chmeľ Peter   Veľopolie 83 Udavské A/2006/00722 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Lajtarová Mária   Murgaša 29 Michalovce A/2006/00723 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Čižmárová Ľubica   Murgaša 39 Michalovce A/2006/00724 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Varga Vladimír   Okulka 12/17 Vranov nad Topľou A/2006/00725 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Laškody Ľubomír   Jastrabie pri Michalovvciach Čečehov A/2006/00728 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Suzoová Mária   Hollého 79 Michalovce A/2006/00729 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mokosayová Helena   P.O.H. 31/33 Veľké Kapušany A/2006/00756 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Štepánová Denisa   Oborín 101 Oborín A/2006/00757 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Chrenková Viktoria   Tulipánová 21 Veľké Kapušany A/2006/00758 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kulčárová Silvia   Fábryho 1245/33 Kráľovský Chlmec A/2006/00759 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kačúrová Silvia   Moskovská 4 Michalovce A/2006/00803 09.06.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Berilová Ingrida   Lesné 12 Michalovce A/2006/01184 04.09.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Brhlíková Žaneta   Štefánikova 29 Michalovce A/2006/00926 04.09.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Puškárová Ružena   Záhor 58 Bežovce A/2006/00967 31.08.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gutičová Martina   Koňuš 75 Chonkovce A/2006/01137 31.08.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Deáková Mária   Kuzmanyho 13 Michalovce A/2006/01080 31.08.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bobovník Ladislav   Kyjevská 6 Michalovce A/2006/01074 04.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Matišinová Božena   Rázusa 13 Michalovce A/2006/01084 31.08.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kočišová Júlia   Vojanská 45 Veľké Kapušany A/2006/00979 31.08.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Čalfa Jozef   Čečehov 70 Čečehov A/2006/01127 04.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vojníková Vlasta Mgr.  Záborského 4 Michalovce A/2006/01058 04.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vojník Michal Mgr.  Záborského 4 Michalovce A/2006/01059 04.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Michalka Anton   Čajkovského 34 Michalovce A/2006/01061 04.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kašelák Imrich Ing.  Klokočov 144 Kaluža A/2006/01116 04.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Marcin Milan   Prof. Hlaváča 16 Michalovce A/2006/00918 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kolibabová Vlasta   Okružná 23 Michalovce A/2006/01055 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Sejnová Eva   Ukrajinská 4 Michalovce A/2006/01056 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Andrejcová Mária   Nešpora 3658 Michalovce A/2006/01057 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mika Viliam   Brezova 6 Michalovce A/2006/01062 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Plutková Ľubomíra   Čapajeva 12 Michalovce A/2006/01063 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kokošová Anna   Zakarpatská 3 Michalovce A/2006/01064 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Geročová Anna   Rázusa 2 Michalovce A/2006/01065 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tothová Zuzana   Užhorodská 21 Michalovce A/2006/01066 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Lovasová Ingrid   Školská 1418/3 Michalovce A/2006/01067 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Fečková Anna   Užhorodská 23 Michalovce A/2006/01068 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bérešová Jozefína   Švermu 27 Michalovce A/2006/01069 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Binar Václav   Užhorodska 21 Michalovce A/2006/01070 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Romančák Robert   Tulipánova 11 Michalovce A/2006/01071 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rudašová Marína   Nad Laborcom 6 Michalovce A/2006/01152 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Dobrovolský Ivan   J.Kalinčiaka 2591/6 Michalovce A/2006/01073 14.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Čižmárová Zdenka   Hollého 48 Michalovce A/2006/01085 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Grnáčová Mariana   Mierova 628 Strážske A/2006/01090 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kočerha Miroslav   Horova 670 Strážske A/2006/01088 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kostovčíková Lucia   Farská 28 Michalovce A/2006/01077 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Marhevský Peter   Kaluža 83 Kaluža A/2006/01109 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ondejková Iveta   Chalúpku 11 Michalovce A/2006/01083 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Slobodníková Anna   Murgaša 27 Michalovce A/2006/01082 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Škreptáčová Marta   Vrbnica 66 Hatalov A/2006/01108 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kehlová Anna   Okružná 80 Michalovce A/2006/01076 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Andrejco Juraj Ing  Bernoláková  26 Sobrance A/2006/01093 18.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Romančáková Monika   Konečná 3 Michalovce A/2006/01087 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Czavnecka Liliana   Bernolakova 26 Sobrance A/2006/01091 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gyureová Ladislava   Erdelyiho 12 Veľké Kapušany A/2006/01094 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šarkozyová Ildiko   P.O.H. 47/72 Veľké Kapušany A/2006/01096 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Horosz Zsolt   P.O.H. 63/114 Veľké Kapušany A/2006/01097 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Czapová Eva   P.O.H. 51/83 Veľké Kapušany A/2006/01099 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Puškárová Renáta   Malé Raškovce 4 Zempl.Kopčany A/2006/01102 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ujeská Dana   Duklianských hrdinov 1211/16 Vranov nad Topľou A/2006/01103 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Eles Ladislav   Veľké Slemence 112 Ruská A/2006/01106 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Elesová Alžbeta   Veľké Slemence 112 Ruská A/2006/01107 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kačaniová Valéria   Tolstého 85/13 Veľké Kapušany A/2006/01100 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bakajsová Ľubica   Slávkovce 149 Hatalov A/2006/01111 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ščerbák Ladislav   Poruba p/V 186 Jovsa A/2006/01112 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Madarasová Zlatica   Remetské Hámre 39 Remetské Hámre A/2006/01113 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vasiľko Maroš   Nacina Ves 8 Nacina Ves A/2006/01115 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Horňáková Adriana   Závadka 38 Hnojné A/2006/01117 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Štefaničová Amália   Kaluža 87 Kaluža A/2006/01126 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kašeláková Dana Mgr.  Klokočov 144 Kaluža A/2006/01234 19.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vasiľová Darina   Falkušovce 216 Bracovce A/2006/01135 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tomášová Eva   Vybuchanec 11 Michalovce A/2006/01129 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Šalatová Viera   Bunkovce 66 Bl.Remety A/2006/01139 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Szabo Natália   Kvetná 151 Boľ A/2006/01143 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Murgašová Oľga   Vinné 46 Vinné A/2006/01134 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Rimková Slávka   Hažín 132 Zalužice A/2006/01142 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Stoláriková Ľuboslava   Rakovec nad Ondavou 192 Rakovce n. Ondavou A/2006/01140 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Korpa Vojaková Mária   Zahor 208 Bežovce A/2006/01133 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Harčariková Slávka   Bánovce nad Ondavou Trhovište A/2006/01136 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hricko Anton   Podhoroď 83 Podhoroď A/2006/01128 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bérešová Renáta   Moravany 224 Rakovce n. Ondavou A/2006/01141 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Čarná Mária   Rakovec n/O Rakovce n. Ondavou A/2006/01132 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bakajsová Viera   Rakovec n/O 13 Rakovce n. Ondavou A/2006/01131 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Demčišáková Silvia   Murgaša 67 Michalovce A/2006/01075 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gáborová Melinda   Beša 152 Vojany A/2006/01130 20.09.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ambrová Alena   Suché 148 Michalovce A/2006/01304 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Belušáková Viera   Štefánikova 11 Michalovce A/2006/01316 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Galandová Iveta   Hollého 71 Michalovce A/2006/01309 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Hvižďaková Mária   Masarykova 80 Michalovce A/2006/01312 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kiralyová Elena   Jilemnického 51 Michalovce A/2006/01311 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kmecová Mária   Hollého 181/74 Michalovce A/2006/01306 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kočišová Mária   Užhorodská 170 Michalovce A/2006/01299 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kolesárová Anna   Hollého 89 Michalovce A/2006/01308 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kondorová Ľubov   Bieloruská 1 Michalovce A/2006/01301 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kruppová Zuzana   Bottu 30 Michalovce A/2006/01318 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Molnárová Jozefína   Hollého 65 Michalovce A/2006/01305 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vaľková Anna   Krásnovce 154 Pozdišovce A/2006/01333 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Potocká Gabriela   Masarykova 70 Michalovce A/2006/01317 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Cifraková Valentína   Štefánikova 38 Michalovce A/2006/01310 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Gujdanová Anna   Hollého 55 Michalovce A/2006/01307 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Bocanová Regina   Leningradská 10 Michalovce A/2006/01315 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vaľkocová Anna   Užhorodská 8 Michalovce A/2006/01298 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Virčíková Emília   Hollého 109 Michalovce A/2006/01303 12.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Zahorčáková Jana   Krčava 71 Krčava A/2006/01323 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Štefaničová Mária   Závadka 130 Hnojné A/2006/01300 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Tomášová Mária   Tibava 73 Sobrance A/2006/01321 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Vagaská Anastázia   Budkovce 250 Budkovce A/2006/01328 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Cibereová Marta   Nižné Nemecké 126 Jenkovce A/2006/01325 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ballová Monika   P.O.H. 41/58 Veľké Kapušany A/2006/01324 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Háberová Helena   Horovce 123 Tuš.Nová Ves A/2006/01302 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Asverusová Monika   Tolstého 19 Michalovce A/2006/01313 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Dankaninová Emília   Nacina Ves 110 Nacina Ves A/2006/01322 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Kažmerová Alžbeta   Centrum 924/57 Veľké Kapušany A/2006/01331 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Janáková Jana   Kapušianska 50 Michalovce A/2006/01314 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Haburajová Irena   Podhoroď 2 Podhoroď A/2006/01319 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mikušová Vlasta   Krásnovce 178 Pozdišovce A/2006/01330 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Mitrová Slávka   Sejkov 31 Krčava A/2006/01320 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Orosová Erika   Centrum 923/13 Veľké Kapušany A/2006/01326 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Smoľáková Monika   Vinné 291 Vinné A/2006/01297 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Stanková Mária   Inovce 76 Podhoroď A/2006/01332 13.10.06 (Osvedčenie v POTRAVINÁRSTVE) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v potravinárstve
Ančovčíková Daniela   Vyšná Rybnica 50 Remetské Hámre A/2006/01478 20.12.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Čabala Anatolij   Slávkovce 163 Hatalov A/2006/01379 20.12.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Čigášová Miroslava   Centrum 922/26 Veľké Kapušany A/2006/01460 20.12.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Gorejová Renáta   Porostov 2 Porostov A/2006/01396 20.12.06 (Osvedčenie v STAROSTLIVOSTI O ĽUDSKÉ TELO) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo
Hospodárová Katarína