Uverejnené 15.3.2023

Témou Svetového dňa vody v roku 2023 na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov je  „Urýchlená zmena“

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  so sídlom v Michalovciach,  Ul. S. Chalupku 5, pri príležitosti Svetového dňa vody

dňa 22. marca 2023 v čase od 8.00 do 13.00 hod,

bude vykonávať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov vo vzorkách pitných vôd z domových studní.

Potrebné množstvo vody na vyšetrenie je 200 ml vody v čistej, prepláchnutej umelohmotnej alebo sklenenej fľaši.

Pre záujemcom z radov občanov bude poskytnuté aj odborné poradenstvo v problematike pitnej vody, o ochrane vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody.

Vyšetrenie je bezplatné

Ako vnímate kvalitu pitnej vody? Priblížte nám svoje postoje v dotazníku.