ROK 2022  : 

Dňa 27.09.2022  - počet pozit. vzoriek: 45 (34x okres Michalovce, 11x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 27.09.2022 (16,30 hod.)    : 22 623,  z toho  : 

  • okres Michalovce:   18 766 pozit (vyliečené osoby - 18 611, izolácia  doma – 89, infekčné oddelenie - 10, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -   0, potvrdené úmrtie  COVID - 19 - 56)
  • okres Sobrance:      3 857 pozit (vyliečené osoby - 3 822, doma - 18, infekčné oddelenie - 1,  izolácia - iné oddelenie  (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 16)

ROK 2021 - 

  • okres Michalovce  :  16 738
  • okres Sobrance :       3 493

 


ROK 2020  - 

  • okres Michalovce :  4 594
  • okres Sobrance :       889