Uverejnené 11.6.2021

216/2021 V. v. SR (.pdf 285 kB) • VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júna 2021


217/2021 V. v. SR
 (.pdf 222 kB) • VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 207/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júna 2021.


218/2021 V. v. SR
 (.pdf 285 kB) • VYHLÁŠKA ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 212/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 14. júna 2021.