Vytlačiť

VYHLÁŠKA 223 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (.pdf 482 kB)

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 28. júna 2021.