Stanovisko prezidia Slovenskej lekarskej spolocnosti a prezidia Slovenskej lekarskej komory k ockovaniu (19.12.2013): 

http://www.ockovacienoviny.sk/slovenske-lekarske-autority-za-povinne-ockovanie/

Stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska (26.10.2013):

http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-komisii-a-rad-konferencie-biskupov-slovenska/c/stanovisko-k-niektorym-etickym-aspektom-povinneho-ockovania

Stanovisko Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (19.11.2013):

http://www.health.gov.sk/Clanok?eticke-aspekty-povinneho-ockovania-uznesenie-43-51-EK

Odpoveď ministerky zdravotníctva SR JUDr. Zuzany Zvolenskej na interpeláciu poslanca NRSR RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc. (20.11.2013):

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/interpelacia&ID=1086