Uverejnené 23.5.2023

V súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom bez tabaku 2023 oznamujeme verejnosti,

že poradenské centrum RÚVZ Michalovce bude dňa 31.5.2023 bezplatne vykonávať:

  • meranie oxidu uhoľnatého vo vydychovanom vzduchu
  • prostredníctvom dotazníkových metód zisťovať stupeň závislosti
  • poskytovať individuálne poradenstvo

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Urobte niečo pre Vaše zdravie!