Názov zmluvy Popis/predmet Dodávateľ
Komisionárska zmluva 12K000076 stravné lístky DOXX Stravné lístky, spol. s r.o.
Komisionárska zmluva 14K000010 stravné lístky DOXX Stravné lístky, spol. s r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20156002_Z stravné lístky  DOXX Stravné lístky, spol. s r.o.