• Podľa zákona 546/2010 Z. z. nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení.
  • Objednávateľom všetkých uvedených zmlúv je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.
  • Zmluvy možno otvoriť v prvom stlpci vo formáte .pdf.

A) Zoznam zmluv verejného obstarávania za RÚVZ Michalovce uzatvorených po 1.1.2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 tis. Sk:

 

Číslo zmluvy

Dodávateľ: Meno/ Názov

Dodávateľ: IČO

 Názov zmluvy/ Dodatku

Dátum uzavretia

Dátum účinnosti

Dátum platnosti do

Hodnota plnenia v Sk s DPH

008/2000 vrátane dodatku č.1, č.2, č.3 MIOS Michalovce spol. s r.o. 31677312 Zmluva o dielo (Rekonštrukcia strechy existujúceho objektu a nadstavba s využiteľným podkrovím) 21.8.2000 podľa zmluvy podľa zmluvy 7579613
2000-09/01 NORSONIC Slovensko spol. s r.o. 31372121 Kúpna zmluva na dodanie tovaru: Zvukový analyzátor NORSONIC NOR-121 28.8.2000 podľa zmluvy podľa zmluvy 599720
1/2008 + dodatok k zmluve 1/2008 Rovňák Jozef AZ-RO 34830472 Zmluva o dielo (Rekonštrukcia fasády budovy RÚVZ Michalovce) 18.8.2008 18.8.2008 podľa zmluvy 987507

 

B) Zmluvy do 15. 5. 2011 sú publikované v Centrálnom registri zmlúv

C) Na tomto mieste uvádzame zoznam zmlúv uzavretých Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach od 16. 5. 2011 do 31.12.2011:

Číslo zmluvy Dodávateľ: Meno/ Názov Dodávateľ: IČO Názov zmluvy/ Dodatku Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti do Hodnota plnenia v eur s DPH
1013/7/11 Slovanet, a.s. 35765143 Zmluva o pripojení a zriadení virtuálnej privátnej siete 29.6.2011 1.7.2011 30.11.2013 2784
Dodatok č. 1 ku KZ 2011  ZO SOZZ a SS   Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2011 31.8.2011 1.9.2011 počas trvania zmluvy  
1014/8/11 a Cenník ZM Z+M servis, spol. s r. o 44195591  Zmluva o poskytovaní služieb  26.9.2011  1.10.2011  30.9.2012  podľa zmluvy 
1017/11/11 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  31396674  Komisionárska zmluva  3.11.2011  7.11.2011  30.4.2012  podľa zmluvy 
Kolektívna zmluva na rok 2012 ZO SOZZ a SS    Kolektívna zmluva na rok 2012  30.12.2011  1.1.2012  31.12.2012   
9949968543 Allianz Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 Návrh poistnej zmluvy Kasko 19.12.2012 19.12.2012 počas trvania zmluvy podľa zmluvy