RÚVZ Michalovce momentálne nemá vvhlásené žiadne výberové konanie.