Uverejnené 25.5.2021 Aktualizované 31.5.2021

Fajčenie predstavuje celosvetový problém, ktorý pripraví o život jednu miliardu ľudí ročne. Napriek tomuto faktu, počet fajčiarov stúpa. Už dlhé roky je dobre známa súvislosť medzi fajčením cigariet a rakovinou pľúc.  Cigaretový dym obsahuje hlavne nikotín, decht, pôsobiaci karcinogénne, oxid uhoľnatý. Oxid uhoľnatý sa viaže na hemoglobín, čím je blokovaný prenos kyslíka z pľúc do tkanív a orgánov. Nikotín je látka, ktorá vyvoláva a udržuje svojimi psychofyziologickými účinkami závislosť na fajčení.

S cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v oblasti tabakizmu a jeho zdravotných následkov chceme v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou a žiakmi, dňa 27.5.2021 v pešej zóne mesta Michalovce realizovať dotazníkový prieskum v rámci Svetového dňa fajčenia - Fagerstromov dotazník a distribuovať letáky o fajčení. Meranie Smokerlyzerom na verejnosti nepovažujeme za vhodné vzhľadom na epidemiologickú situáciu.

Vývoj fajčenia v Slovenskej republike

Letáky:

Svetový deň bez tabaku (.pdf 299 kB)

Fagerstromov dotazník (.pdf 130 kB)

Prestať fajčiť sa dá (.pdf 3 MB)

 

WHO členské štáty vytvorili Svetový deň bez tabaku v roku 1987  aby upriamili pozornosť  sveta na epidémiu tabaku a zbytočných úmrtí a ochorení, ktoré spôsobuje.

Deň sa pripomína 31. mája, s inou témou každoročne pokryť širokú škálu opatrení v rámci WHO dohovoru o kontrole tabaku.

Pre svetový deň bez tabaku 2014, WHO a partneri vyzývajú krajiny, za  zvýšenie dane z tabakových výrobkov.

V deň, kedy je konečným cieľom je pomáhať chrániť súčasné a budúce generácie nielen z ničivej zdravotné dôsledky spôsobené tabakom, ale aj sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky použitia a vystavenia tabakovému dymu tabaku.

Konkrétne ciele pre rok 2014 kampane patrí:

 • pre vlády -  zvýšiť dane z tabakových výrobkov na úroveň, ktoré znižujú spotrebu tabaku; a
 • pre jednotlivcov a organizácie občianskej spoločnosti na podporu svoje vlády, aby tak urobili

 

RÚVZ Michalovce ponúka:

 • Kedy ? - dňa 30.5.2014 t.j. v piatok - pracovníci Poradne zdravia RÚVZ Michalovce budú záujemcom na pešej zóne Michalovce vykonávať  analýzu vydychovaného vzduchu  prístrojom Smokerlyzer v čase od 8.00 do 10.00 hod
 • V čase od 10.30 do 12.30 hod. v Poradni zdravia RÚVZ Michalovce budú klientom v rámci uvedeného dňa poskytovať analýzu vydychovaného vzduchu a taktiež odborné poradenstvo a cenné rady pri odvykaní od fajčenia

Exfajčiari ilustračný obrázokTohtoročný svetový deň bez tabaku sa nesie v znamení hesla Exfajčiari sú nezastaviteľní.

 

 • na Slovensku fajčí  38 percent dospelých ľudí (55 percent mužov a 45 percent žien)
 • až 52 percent ľudí do 30 rokov
 • fajčenie ohrozuje aj pasívnych fajčiarov a deti.
 • pasívne fajčenie spôsobuje veľa závažných detských ochorení a zhoršuje priebeh niektorých chorôb, napríklad astmy
 • u dospelých ľudí spôsobuje nielen kardiovaskulárne a respiračné ochorenia

 

Využite možnosť :

 

 • Kedy ? - dňa 31.5.2013 t.j. v piatok - pracovníci Poradne zdravia RÚVZ Michalovce budú záujemcom na pešej zóne pred Mestským úradom Michalovce vykonávať  analýzu vydychovaného vzduchu  prístrojom Smokerlyzer v čase od 8.00 do 10.00 hod
 • V čase od 10.30 do 12.30 hod. v Poradni zdravia RÚVZ Michalovce budú klientom v rámci uvedeného dňa poskytovať analýzu vydychovaného vzduchu a taktiež odborné poradenstvo a cenné rady pri odvykaní od fajčenia

 

Leták na stiahnutie:

Exfajčiari sú nezastaviteľní 1. časť (.jpg 2,5 MB)

Exfajčiari sú nezastaviteľní 2. časť (.jpg 2,5 MB)

Leták RÚVZ (.pdf 249 kB)

Ilustračný obrázok jablkaDeň 31. máj Svetová zdra­votnícka organizácia vy­hlásila za Svetový deň bez tabaku. Témou tohtoroč­ného svetového dňa je Stop zásahom tabakového priemyslu.

Svetová zdra­votnícka organizácia upozorňuje, že ročne na celom svete tabak zabíja šesť miliónov ľudí. Z toho počtu je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Cieľom tohtoročného svetové­ho dňa je informovať verejnosť o ne­férových a nebezpečných taktikách s cieľom zasahovania do štátnych po­litík. V zmysle článku 5.3. Rámcové­ho dohovoru o kontrole tabaku majú krajiny chrániť svojich občanov pred komerčnými záujmami tabakového priemyslu. Z tohto hľadiska sú preto krajiny povinné zvyšovať povedomie o rozpore medzi záujmami tabako­vého priemyslu a politikou kontro­ly tabaku.