Vytlačiť

WHO členské štáty vytvorili Svetový deň bez tabaku v roku 1987  aby upriamili pozornosť  sveta na epidémiu tabaku a zbytočných úmrtí a ochorení, ktoré spôsobuje.

Deň sa pripomína 31. mája, s inou témou každoročne pokryť širokú škálu opatrení v rámci WHO dohovoru o kontrole tabaku.

Pre svetový deň bez tabaku 2014, WHO a partneri vyzývajú krajiny, za  zvýšenie dane z tabakových výrobkov.

V deň, kedy je konečným cieľom je pomáhať chrániť súčasné a budúce generácie nielen z ničivej zdravotné dôsledky spôsobené tabakom, ale aj sociálne, environmentálne a ekonomické dôsledky použitia a vystavenia tabakovému dymu tabaku.

Konkrétne ciele pre rok 2014 kampane patrí:

 

RÚVZ Michalovce ponúka: