Uverejnené 5.5.2021

V rámci Svetového dňa zdravia 7.4.2021 bola pre deti v rámci spolupráce so základnými školami v regióne pripravená výtvarná výzva s názvom „Nakresli zdravie“, ktorej cieľom bolo primäť deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre ne zdravie znamená.

Zaslané kresby:

Fotografia nástenky s detskými kresbami
Fotografia nástenky s detskými kresbami

Svetová zdravotnícka organizácia sa tento rok zamerala na tému „Budovanie spravodlivejšieho a zdravšieho sveta pre všetkých“.

Z toho dôvodu sme vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s Covid-19 a obmedzené možnosti kontaktu zamerali naše aktivity na dve výrazne zasiahnuté skupiny populácie, a to deti a seniorov.

Pre deti je v rámci spolupráce so základnými školami v regióne pripravená výtvarná výzva s názvom „Nakresli zdravie“, ktorej cieľom je primäť deti v rannom veku zamyslieť sa nad tým, čo pre ne zdravie znamená. Vybrané kresby budú publikované v Národnej správe o zdravotnej gramotnosti v SR a budú odmenené malým darčekom hradeným z projektového rozpočtu v rámci BCA spolupráce s WHO.

Pre seniorov so záujmom o zdravý životný štýl sme pripravili súbor odporúčaní, ako sa udržať vo forme v domácom prostredí.

A pre tých, ktorí nemajú výživové obmedzenia, je pripravený návrh jedálnička so súborom zdraviu vhodnejších variant receptov.

Malá kuchárka pre seniorov (.pdf 8 MB)

Vzorové jedálničky pre seniorov (.pdf 1,3 MB)

Všeobecné odporúčania pre stravovanie seniorov (.pdf 144 kB)

Všeobecné informácie k pohybovej aktivite seniorov (.pdf 144 kB)

Ilustračný obrázokHeslo Svetového dňa zdravia 7. apríla 2015 je: Bezpečné potraviny od farmy až po tanier

Nebezpečné potraviny zapríčiňujú až dva milióny úmrtí ročne. Je medzi nimi veľa úmrtí detí. Potraviny obsahujúce zdraviu škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemické látky vedú k viac než dvesto rôznych ochoreniam, od hnačiek cez zápaly až po rakovinu.

Bezpečnosť potravín je neustále vystavená novým hrozbám. Zmeny vo výrobe, distribúcii alebo spracovaní potravinových surovín a príprave jedál spolu so zmenami v životnom prostredí – to všetko je spojené s rizikom objavenia sa choroboplodných mikroorganizmov alebo iných škodlivín. Na bezpečnosť potravín môže mať negatívny vplyv aj rastúce cestovanie a obchod, prostredníctvom ktorých sa kontaminované potraviny môžu rýchlo medzinárodne šíriť.

Produkcia a distribúcia potravín sa čím ďalej tým viac globalizuje. To vyžaduje zvýšenie ostražitosti a posilnenie systémov kontroly bezpečnosti potravín tak, aby sa maximálne zabezpečila ochrana verejného zdravia a predchádzalo sa zbytočným ochoreniam, prípadne úmrtiam z nebezpečných látok v nich. 

Téma: Choroby prenášané vektormi

Motto: Malý živočích, veľká hrozba. Naučme sa chrániť.

Nové choroby prenášané vektormi sa objavujú v európskom regióne WHO a choroby ktoré boli eliminované sa vracajú. Pohyb obyvateľstva, ekologické, klimatické a ekologické zmeny, zhoršenie politických a sociálno-ekonomických situácií, a prerušenie akcií pre prevenciu a kontrolu prenosu sú ústredným bodom tohto obnoveného verejného zdravotného problému. Príkladom je nedávna nečakaná obroda malárie v krajinách a oblastiach, z ktorých zmizli. Výskyt a distribúcia ochorení, ako je leishmanióza, Krymská-konžskej horúčky, kliešťovej encefalitídy, lymskej boreliózy a Chagasova ochorení sa zvyšuje v regióne. Nedávne vypuknutie dengue, chikungunya a West Nile vírus v krajinách, kde sa tieto choroby nie sú ku ktorým došlo pred signalizujú potenciálne hrozby spojené s cestovaním a obchodom, a s možnými ekologickými a klimatickými zmenami. Svetový deň zdravia 2014 je jedinečnou príležitosťou, aby sa zapojili vlády a ľudia - so zvláštnym dôrazom na ľudí na cestách - pri ochrane zdravia pred týmto resurging hrozby.