Téma: Choroby prenášané vektormi

Motto: Malý živočích, veľká hrozba. Naučme sa chrániť.

Nové choroby prenášané vektormi sa objavujú v európskom regióne WHO a choroby ktoré boli eliminované sa vracajú. Pohyb obyvateľstva, ekologické, klimatické a ekologické zmeny, zhoršenie politických a sociálno-ekonomických situácií, a prerušenie akcií pre prevenciu a kontrolu prenosu sú ústredným bodom tohto obnoveného verejného zdravotného problému. Príkladom je nedávna nečakaná obroda malárie v krajinách a oblastiach, z ktorých zmizli. Výskyt a distribúcia ochorení, ako je leishmanióza, Krymská-konžskej horúčky, kliešťovej encefalitídy, lymskej boreliózy a Chagasova ochorení sa zvyšuje v regióne. Nedávne vypuknutie dengue, chikungunya a West Nile vírus v krajinách, kde sa tieto choroby nie sú ku ktorým došlo pred signalizujú potenciálne hrozby spojené s cestovaním a obchodom, a s možnými ekologickými a klimatickými zmenami. Svetový deň zdravia 2014 je jedinečnou príležitosťou, aby sa zapojili vlády a ľudia - so zvláštnym dôrazom na ľudí na cestách - pri ochrane zdravia pred týmto resurging hrozby.

 

Vektory sú organizmy, ktoré prenášajú patogény a parazity z jedného infikovaného človeka (alebo zvieraťa) do druhého. Vektorové prenášané choroby sú choroby spôsobené týmito patogénmi a parazitmi v ľudských populáciách. Oni sú najviac obyčajne nájdené v tropických oblastiach a miestach, kde je prístup k bezpečnej pitnej vody a hygienických zariadení je problematické.

Najviac smrtiace vektor-nesenej choroby, malária, spôsobil podľa odhadov 660 000 úmrtí v roku 2010. Väčšina z nich sú africké deti. Avšak, svetovo najrýchlejšie rastúcou vektor-nesenej choroby je horúčka dengue, s nárastom 30-násobnému výskytu ochorení v priebehu posledných 50 rokov. Globalizácia obchodu a cestovania a environmentálne problémy, ako je zmena klímy a urbanizácie majú vplyv na prenos chorôb prenášaných vektormi a spôsobuje ich vzhľad v krajinách, kde boli predtým neznáme.

V posledných rokoch obnovenej záväzky z ministerstiev zdravotníctva, regionálnych a celosvetových zdravotníckych iniciatív - s podporou nadácií, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a vedeckej komunity - pomohli k zníženiu výskytu a úmrtnosti z niektorých ochorení prenášaných vektormi.

Svetový deň zdravia 2014 sa zameria na niektoré z najčastejšie známych vektorov - ako sú komáre, sandflies, chyby, kliešte a slimáky - zodpovedné za prenos širokú škálu parazitov a patogénov, ktoré napádajú človeka alebo zvieratá. Komáre, napríklad, a to nielen prenášať maláriu a horúčku dengue, ale aj lymfatické filarióza, Chikungunya, japonská encefalitída a žltá zimnica.

Cieľ: lepšia ochrana proti chorôb prenášaných vektormi

Kampaň si kladie za cieľ zvýšiť povedomie o hrozbe vektorov a ochorení prenášaných vektormi a stimulovať rodiny a komunity, aby prijali opatrenia, aby sa ochránili. Základným prvkom kampane bude poskytnúť komunitám s informáciami.

Vzhľadom k chorobám  prenášaným vektormi začnú šíriť mimo svoje tradičné hranice, sú potrebné akcie, ktoré majú byť rozšírené všeobecnejšie povedané, cez kampane. Naším cieľom je:

  • naučiť rodiny žijúce v oblastiach, kde sú ochorenia prenášané vektormi  ako sa chrániť
  • aby cestujúci vedeli, ako sa chrániť pred vektormi a ochoreniami prenášanými vektormi pri cestách do krajín, kde predstavujú ohrozenie zdravia;
  • v krajinách, kde choroby prenášané vektormi sú problémom verejného zdravia,  musia ministerstvá zdravotníctva zaviesť opatrenia na zlepšenie ochrany svojich obyvateľov
  • v krajinách, kde choroby prenášané vektormi sú,  musia zdravotné úrady práce s environmentálnymi a príslušnými orgánmi na miestnej úrovni a v susedných krajinách s cieľom zlepšiť integrovaný dohľad nad vektormi  prijať opatrenia na zabránenie ich šíreniu.