Profily vôd vhodných na kúpanie


Stanovisko RÚVZ Michalovce ku kúpaniu sa v Zemplínskej Šírave v súvislosti s PCB

Polychlórované bifenyly (PCB) sú látky, ktoré sú vo vode málo rozpustné, a preto riziko z kúpania vo vode Zemplínskej Šíravy nehrozí. Laboratórnymi vyšetreniami povrchovej vody zo Zemplínskej Šíravy na PCB (6 kongenérov) v laboratóriu RÚVZ Košice nebolo potvrdené prekročenie ich limitnej hodnoty.


Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike


Nižšie prinášame informácie o kvalite vôd na kúpanie v jednotlivých strediskách:

Zemplínska Šírava,

Vinianske jazero,

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža,

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov,

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov,

Nekryté kúpalisko Strážske,

Nekryté kúpalisko Sobrance

Nekryté kúpalisko Thermal Park Šírava

Nekryté kúpalisko pri hoteli Eurobus

Tabuľky stredísk (prírodných aj umelých) sú zoradené pod sebou.

Legenda v kolonkách ukazovateľov: V - vyhovuje normám, N - nevyhovuje normám

Legenda v kolonke Zhodnotenie: V - vyhovuje na kúpanie, N - nevyhovuje na kúpanie

Zemplínska Šírava

Uvedenie do prevádzky

 Stredisko  Uvedenie do prevádzky  Ukončenie prevádzky
 Biela hora mimo prevádzky  
 Hôrka 1.7.2019  31.8.2019 
 Medvedia hora 1.7.2019  
31.8.2019 
 Kamenec časť Kaluža mimo prevádzky   
 Kamenec časť Klokočov mimo prevádzky   
 Paľkov mimo prevádzky  

 

 Dátum odberu

 Stredisko 

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele

 Zhodnotenie

 11.6.2019  Biela hora

V

 V    V 
 Hôrka V V   V 
 Medvedia hora V V  V
 Kamenec V V   V 
 Paľkov V V  V
 2.7.2019  Biela hora  V
 Hôrka V  V
 Medvedia hora  V
 Kamenec  V
 Paľkov V   V 
 16.7.2019  Biela hora

 V

 V
 Hôrka

 V

 Medvedia hora

 Kamenec

 V
 Paľkov

 V
 30.7.2019  Biela hora  V
 Hôrka  V  V
 Medvedia hora

 V

 V
 Kamenec

 V

 V
 Paľkov

 V

V  V
 13.8.2019  Biela hora

 V

V
 Hôrka

 V

 Medvedia hora

 V

 V  V

 Kamenec

 V

 V  V

 Paľkov

 V

 V  V
 27.8.2019  Biela hora  V  V
 Hôrka  V  V
 Medvedia hora  V  V
 Kamenec  V  V  V
 Paľkov  V  V  V
   Biela hora      
 Hôrka      
 Medvedia hora      
 Kamenec      
 Paľkov      

 

Vinianske jazero

Uvedenie do prevádzky od 22.6.2019

Ukončenie sezóny ku dňu  31.8.2019

 Dátum odberu  Stredisko

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele  Zhodnotenie
 11.6.2019  Pri prítoku do jazera 

V

V  V 
 2.7.219  Pri prítoku do jazera   V  V  V
 16.7.2019  Pri prítoku do jazera   V   V   V 
 30.7.2019  Pri prítoku do jazera 

V

V
 13.8.2019  Pri odtoku z jazera   V  V  V
 27.8.2019  Pri odtoku z jazera   V   V
   Pri odtoku z jazera       
   Pri prítoku do jazera  

       

         
  Pri prítoku do jazera      
       

 

       

 

       

 

 Vzhľadom na množstvo cyanobaktérií vo vzorke vody odobratej dňa 13.8.2019 odporúča sa nekúpať pre deti, alergikov a   osoby s oslabeným imunitným systémom.

 

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža

Uvedenie do prevádzky od 28.6.219

Ukončenie sezóny ku dňu   1.9.2019

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
18.6.2019  V
 23.7.2019  V  V

 20.8.2019

 V  V  V
            
         

 

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov

Uvedenie do prevádzky od  14.6.2019

Ukončenie sezóny ku dňu     2.9.2019

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 4.6.2019

V

 4.7.2019 V  V  V
 6.8.2019  V
         
         

 

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov

Uvedenie do prevádzky od

Ukončenie sezóny ku dňu  

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
         
         
         

 

Nekryté kúpalisko Strážske

Uvedenie do prevádzky od  14.6.2019

Ukončenie sezóny ku dňu     1.9.2019

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 6.6.2019  V
 9.7.2019  V   V 
 8.8.2019  V  V
         

 

Nekryté kúpalisko Sobrance - plavecký bazén

Uvedenie do prevádzky od 22.6.2019

Ukončenie sezóny ku dňu 

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 13.6.2019  V
 16.7.2019  V

pH - N

ostatné - V 

 15.8.2019  V

 Nekryté kúpalisko Sobrance - neplavecký bazén

Uvedenie do prevádzky od 22.6.2019

Ukončenie sezóny ku dňu  

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 13.6.2019  V  V
 16.7.2019  V

pH - N

ostatné - V 

 V
 15.8.2019

 

  Nekryté kúpalisko - bazén pri hoteli Eurobus  na Zemplínskej Šírave, stredisko Medvedia hora 

 Uvedenie do prevádzky od  1.7.2019

Ukončenie sezóny ku dňu   31.8.2019

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 20.6.2019  V  V
 18.7.2019  V

pH - N

ostatné - V  

 22.8.2019           
         

 

Nekryté kúpalisko - Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave 

Uvedenie do prevádzky od 4.7.2019

Ukončenie sezóna ku dňu  31.8.2019

 Dátum odberu  Bazén

 Mikrobiologické

ukazovatele 

 Biologické ukazovatele  

 Fyzikálno-chemické 

ukazovatele 

 Zhodnotenie
 25.6.2019   Veľký relaxačný bazén V  V
Relaxačný bazén V  V
Detský bazén  V V     V   V  
 23.7.2019   Veľký relaxačný bazén  V  V

CHSKMn - N

ostatné - V

 Relaxačný bazén  V  V

CHSKMn - N

ostatné - V 

V
 Detský bazén  V  V

CHSKMn - N

ostatné - V 

 V
 22.8.2019 

 Veľký relaxačný bazén

 V  V  V
  Relaxačný bazén  V  V  
V
Detský bazén V V N