ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4588

- okres Sobrance : 887 


 

ROK 2021  : 

Dátum:  dňa  20.01.2021 - počet pozit vzoriek:  55 (okres Michalovce -  42, okres Sobrance - 13)   

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 20.01.2021 (17,05 hod.)    :  1 293 (z toho 809 Ag testovanie)

okres Michalove:  1025 pozit.  (vyliečené osoby - 473, izolácia doma –  483, infekčné oddelenie - 54, izolácia - iné oddelenie - 4, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 11)

okres Sobrance:   268 pozit.  (vyliečené osoby - 132, izolácia doma - 132,  infekčné oddelenie - 3, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 1)