ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4588

- okres Sobrance : 887 


 

ROK 2021  : 

Dátum:  dňa  09.04.2021 - počet pozit vzoriek:  35  (okres Michalovce- 32, okres Sobrance - 3) 

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 10.04.2021 (09,30 hod.)    :  7757,  z toho 4757 Ag testovanie

okres Michalove:  6 402  pozit (vyliečené osoby - 5 818, izolácia doma –  443, infekčné oddelenie - 47, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -  6, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 88)

okres Sobrance:   1 355 pozit.  (vyliečené osoby - 1308, izolácia doma - 31, infekčné oddelenie - 1,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 15)