Dátum:  29.10.2020 - počet pozit. vzoriek:   38 (okres Michalovce - 31, okres Sobrance - 7)   

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 29.10.2020 (17,00 hod.):  1316

okres Michalove: 1 017 pozit.  (vyliečené osoby - 211, izolácia doma – 778, infekčné oddelenie - 18, izolácia - iné oddelenie - 2, izolácia v súkromnom ubytovacom zariadení  - 3, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 5)

okres Sobrance:  299 pozit.  (vyliečené osoby - 57, izolácia doma - 235,  infekčné oddelenie - 7, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 0)