Dátum: 5.6.2020 - počet pozitívnych vzoriek:  0 

Celkový počet  vyšetrených vzoriek k 5.6.2020 (14,30 hod.):  2398, z toho potvrdených: 55

okres Michalove:   1 952, z toho 49 pozit  (z toho - vyliečené osoby - 47,  domáca izolácia - 1, karanténne stredisko (Oravská Poruba) - 1)

okres Sobrance:  446,  z toho 6 pozit  (z toho - vyliečené osoby - 5, karanténne stredisko - 1x (Banská Štiavnica))