Dátum: 12.08.2020 - počet pozit. vzoriek: 0

Celkový počet  vyšetrených vzoriek k 12.08.2020 (16,05 hod.):  2743, z toho potvrdených: 68

okres Michalove:   2 266, z toho 62 pozit.  (z toho - vyliečené osoby - 55, izolácia v súkromnom ubytovacom zariadení  - 2, izolácia doma - 5)

okres Sobrance:  477,  z toho 6 pozit.  (z toho - vyliečené osoby - 6)