Uverejnené 6.5.2020

Opatrenie OLP/3795/2020 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 2 fáza (.pdf 131 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020.