Uverejnené 18.5.2020

Opatrenie OLP/3992/2020 ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia (zmiernenie karanténnych opatrení) (.pdf 224 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3353/2020 zo dňa 29.04.2020.