Uverejnené 20.5.2020

Opatrenie OLP/4083/2020 ÚVZ SR z 19.5.2020 pri ohrození verejného zdravia - prevádzky 3 fáza (.pdf 151 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.