Uverejnené 20.5.2020

Opatrenie OLP/4085/2020 ÚVZ SR z 19.5.2020 pri ohrození verejného zdravia - hromadné podujatia (.pdf 121 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.