Uverejnené 20.5.2020

Dávame do pozornosti upravený text „Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie COVID-19" (zo dňa 15.5.2020), v ktorom je uvedená nasledovná zmena:

  1. Klient po ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení
  2. Klientovi ZSS bude odobraný a laboratórne vyšetrený výter z orofaryngu pri ukončení hospitalizácie v zdravotníckom zariadení, v ktorom bol liečený pre inú diagnózu ako COVID-19.
  3. Klient môže byť prijatý späť do ZSS až po negatívnom laboratórnom výsledku na detekciu SARS-CoV-2.