Uverejnené 21.5.2020

Opatrenie OLP/4203/2020 ÚVZ SR zo dňa 20.5.2020 pri ohrození verejného zdravia - štátna karanténa - cezhraničný pohyb (.pdf 139 kB)

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3992/2020 zo dňa 15.05.2020.