Žiadateľ: Alpha Medical, s.r.o., Záborského 2, Martin, IČO: 31647758

Miesto prevádzkovania: ul. Špitálska 2, Michalovce

Vyvesené: 11.6.2020

Povolenie (.pdf  140 kB)