Ilustračný obrázokHeslo Svetového dňa zdravia 7. apríla 2015 je: Bezpečné potraviny od farmy až po tanier

Nebezpečné potraviny zapríčiňujú až dva milióny úmrtí ročne. Je medzi nimi veľa úmrtí detí. Potraviny obsahujúce zdraviu škodlivé baktérie, vírusy, parazity alebo chemické látky vedú k viac než dvesto rôznych ochoreniam, od hnačiek cez zápaly až po rakovinu.

Bezpečnosť potravín je neustále vystavená novým hrozbám. Zmeny vo výrobe, distribúcii alebo spracovaní potravinových surovín a príprave jedál spolu so zmenami v životnom prostredí – to všetko je spojené s rizikom objavenia sa choroboplodných mikroorganizmov alebo iných škodlivín. Na bezpečnosť potravín môže mať negatívny vplyv aj rastúce cestovanie a obchod, prostredníctvom ktorých sa kontaminované potraviny môžu rýchlo medzinárodne šíriť.

Produkcia a distribúcia potravín sa čím ďalej tým viac globalizuje. To vyžaduje zvýšenie ostražitosti a posilnenie systémov kontroly bezpečnosti potravín tak, aby sa maximálne zabezpečila ochrana verejného zdravia a predchádzalo sa zbytočným ochoreniam, prípadne úmrtiam z nebezpečných látok v nich. 

Téma: Choroby prenášané vektormi

Motto: Malý živočích, veľká hrozba. Naučme sa chrániť.

Nové choroby prenášané vektormi sa objavujú v európskom regióne WHO a choroby ktoré boli eliminované sa vracajú. Pohyb obyvateľstva, ekologické, klimatické a ekologické zmeny, zhoršenie politických a sociálno-ekonomických situácií, a prerušenie akcií pre prevenciu a kontrolu prenosu sú ústredným bodom tohto obnoveného verejného zdravotného problému. Príkladom je nedávna nečakaná obroda malárie v krajinách a oblastiach, z ktorých zmizli. Výskyt a distribúcia ochorení, ako je leishmanióza, Krymská-konžskej horúčky, kliešťovej encefalitídy, lymskej boreliózy a Chagasova ochorení sa zvyšuje v regióne. Nedávne vypuknutie dengue, chikungunya a West Nile vírus v krajinách, kde sa tieto choroby nie sú ku ktorým došlo pred signalizujú potenciálne hrozby spojené s cestovaním a obchodom, a s možnými ekologickými a klimatickými zmenami. Svetový deň zdravia 2014 je jedinečnou príležitosťou, aby sa zapojili vlády a ľudia - so zvláštnym dôrazom na ľudí na cestách - pri ochrane zdravia pred týmto resurging hrozby.