Vytlačiť

Uverejnené 17.6.2021

Pandémiou COVID-19 bude poznačená už druhá kúpacia sezóna za sebou. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky preto zverejňuje zásady zdravotne bezpečného kúpania sa a protiepidemické opatrenia pre verejnosť a prevádzky umelých a prírodných kúpalísk. Nastavené hygienické podmienky je potrebné naďalej dôsledne dodržiavať: vírus je totiž stále v populácii a šíri sa kvapôčkovou infekciou.


Ako sa správať na kúpalisku: všeobecné odporúčania pre verejnosť


Pamätajte si:


Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou infekciou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 sa môže šíriť vodou na kúpanie. Rizikom na kúpaliskách nie je teda samotná voda, ale zhromažďovanie ľudí, ktorí navyše v bazéne, z pochopiteľných dôvodov, nenosia rúška.
  


Pravidlá podľa COVID automatu:


Nastavenie protiepidemických opatrení na umelých kúpaliskách sa líši v závislosti od toho, v akej farbe COVID automatu sa daný okres nachádza.


Kapacita kúpalísk:


Kapacita akvaparkov:


Vstup do interiérových prevádzok akvaparkov je pre osoby staršie ako 10 rokov možný len s negatívnym výsledkom testu (netýka sa to vstupov do priestorov, ako sú šatne, toalety a podobne.):


Test je možné nahradiť aj potvrdením o zaočkovaní (od prvej dávky musí uplynúť 21 dní) alebo potvrdením o prekonaní ochorenia (pred najviac 180 dňami).


Rúška:


Od štvrtka 17. júna 2021 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na kúpaliskách. Vo vybraných situáciách to podľa vyhlášky bolo doteraz potrebné, v závislosti od farby okresu či povahy priestoru. Po novom sa táto povinnosť nebude vzťahovať na návštevníkov prírodných a umelých kúpalísk, akvaparkov a wellness: týka sa to interiérov aj exteriérov, bez ohľadu na farbu okresu podľa Covid automatu.

Prekrytie horných dýchacích ciest však odporúčame na miestach, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo ľudí, napríklad brána pri vstupe, rady na občerstvenie, priestory hygienických zariadení a podobne.


Čo musí splniť prevádzkovateľ kúpaliska v súčasnej situácii:


Povinnosti prevádzkovateľov umelých a prírodných kúpalísk v čase pandémie ochorenia COVID-19 sú stanovené v súlade s platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. Kompletné znenie opatrení nájdete na oficiálnom webe ÚVZ SR.


Zásady pri kúpaní


Z pohľadu kvality vody na kúpanie je najbezpečnejšie navštevovať oficiálne prevádzkované a povolené kúpaliská (okrem kvality vody v nich regionálne úrady verejného zdravotníctva  kontrolujú aj dodržiavanie ďalších povinností, ktoré prevádzkovateľom vyplývajú z legislatívy) a prírodné vodné plochy, ktoré sú regionálnymi úradmi monitorované.

Pred návštevou kúpalísk s povolenou prevádzkou sa informujte o ich aktuálnom stave. Aktuálne výsledky kontrol uverejňujeme počas letnej kúpacej sezóny pravidelne v týždňových intervaloch (vždy v piatok) na webe Úradu verejného zdravotníctva SR a na internetových stránkach 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


Pamätajte si:

Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách (s organizovanou rekreáciou) zabezpečujú prevádzkovatelia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a na najviac využívaných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch monitorovanie kvality vody na kúpanie. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, sú monitorované orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie.


Zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách


Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskách


Zásady kúpania sa pre deti


Pamätajte si

Kúpanie je určené pre zdravých ľudí, ktorí majú normálnu imunitu a neporušenú pokožku. Ak je pokožka poškodená, môže byť vstupnou cestou infekcie – pri kúpaní totiž nie je možné úplne vylúčiť kontakt s rôznymi druhmi mikroorganizmov.


Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR