INFORMAČNÉ LETÁKY K OSÝPKAM: Osýpky - leták (.pdf 183 kB), Osýpky sú vážne ochorenie (.pdf 860 kB)

 

RÚVZ v Michalovciach publikuje túto Verejnú vyhlášku (Uvedená Verejná vyhláška je elektronicky podpísaná a uverejnená aj na CUET):

Na základe výskytu osýpok v obci Nacina Ves boli dňa 25.7.2019 nariadené opatrenia na zamedzenie ďalšieho šírenia tohto prenosného ochorenia v obci Nacina Ves:

Oznámenie_EPID-2019-02716_Epid_Nacina_Ves.pdf

Verejná vyhláška_EPID-2019-02716-1_Nacina_Ves.pdf