Uverejnené 19.10.2023

Už čoskoro sa začne nová kampaň Zdravé pracoviská.

Tento najnovší ročník je zameraný na bezpečnú a zdravú prácu v digitálnej dobe a predstaví ho európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit na podujatí pre médiá v Bruseli počas Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý sa koná od 23. do 27. októbra.

Naša sieť kontaktných miest a ďalší partneri kampane organizujú aktivity a podujatia na zvýšenie informovanosti o bezpečnej a zdravej digitálnej transformácii práce.

Kľúčové informácie, prioritné oblasti a podrobnosti o novom ročníku udeľovania ocenení za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská si zatiaľ môžete pozrieť na webovej stránke kampane. K dispozícii máte aj úplne nový balíček pre sociálne médiá s pripravenými správami a vizuálnymi prvkami, aby ste mohli ľahko dať vedieť o kampani.

Pozrite si úplný zoznam podujatí kampane v celej Európe!

Preskúmajte veľké množstvo zdrojov na viacjazyčnej webovej stránke kampane.

Bezpečná a zdravá práca v digitálnom veku
Zabezpečenie prístupu zameraného na človeka k riadeniu digitálnych technológií na pracovisku.

Kampane Zdravé pracoviská sú životne dôležité pre naše úsilie o zvýšenie povedomia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v celej Európe. Posolstvo týchto kampaní je jasné – „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého. Je to dobré pre teba. Je to dobré pre podnikanie.“

Kampane sú najväčšie svojho druhu na svete a každá má jasne definovanú tému – predchádzajúce témy kampaní siahajú od podpory hodnotenia rizík a prevencie až po zvyšovanie povedomia o trvalo udržateľnej práci a ochrane pracovníkov pred nebezpečnými látkami. Kampane sa osobitne zameriavajú aj na malé a stredné podniky a zraniteľné skupiny pracovníkov, čím sa zabezpečuje, že každá kampaň zasiahne tých, ktorí podporu potrebujú najviac.

Ku kampaniam sa vyrába celý rad propagačných a informačných materiálov a organizujeme alebo podporujeme mnohé podujatia a iniciatívy na zvýšenie povedomia. Medzi najvýznamnejšie udalosti patria výmeny osvedčených postupov a  ceny za osvedčené postupy na zdravých pracoviskách ,  Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci , samit kampane a  filmová cena Zdravé pracoviská .

Ako dostaneme posolstvá našej kampane do firiem? Pri propagácii kampane a jej materiálov a aktívnej účasti na podujatiach sa spoliehame na našu rozsiahlu sieť  národných kontaktných miest ,  oficiálnych partnerov kampane ,  mediálnych partnerov , sociálnych partnerov a iných sprostredkovateľov. V skutočnosti je produktívna spolupráca s našou sieťou partnerov kľúčová pre umožnenie skutočnej zmeny na úrovni pracoviska a je základom úspechu iniciatívy kampane za zdravé pracoviská.

Pozrite si náš  súbor nástrojov kampane  a zapojte sa!

Súvisiace zdroje

O téme

Staňte sa partnerom kampane

Súprava nástrojov kampane

Kampaň Zdravé pracoviská na roky 2023–2025 - Sprievodca kampaňou (.pdf 9,7 MB)