Uverejnené 3.4.2023

Trieda 7.A
ZŠ Moskovská, Michalovce

Víťazná krezba výtvarnej súťaže Deň obezity 2023