Uverejnené 29.6.2022

Valne zhromaždenie OSN v roku 1987 vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi ako prejav odhodlania posilniť opatrenia a spoluprácu pri dosahovaní cieľa, ktorým je spoločnosť bez drogových závislosti. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o návykových látkach a ich dopade na spoločnosť.

S príchodom letných prázdnin je tu čas na to, aby sme sa zamysleli ako trávia voľný čas deti a mládež. Zdravý spôsob využitia voľného času by nemal zahŕňať užívanie návykových látok za účelom získania nových priateľov.

Pri príležitosti medzinárodného dňa sme realizovali výtvarnú aktivitu s názvom ,,Takto trávim svoj voľný čas“. Aktivita bola určená pre deti a mládež vo veku 10-15 rokov. Úlohou deti bolo nakresliť kresbu na uvedenú tému, v ktorej znázornili ako trávia svoj voľný čas. Cieľom výtvarnej aktivity bolo zvýšiť povedomie o téme návykových látok, pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja a zmysluplného trávenia voľného času. Do výtvarnej výzvy sa zapojili 2 základné školy, II ZŠ J. Švermu a ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, ktoré nám zaslali spolu 14 výtvarných prác.

Bažalíková (.pdf 1 MB)

Hrešková (.pdf 1,1 MB)

Sotáková (.pdf 730 kB)

Čeklovská (.pdf 780 kB)

Mikčová (.pdf 430 kB)

Kozáková (.pdf 2,3 MB)

Mandel (.pdf 1,1 MB)

Semáčová (.jpg 1,5 MB)

Krišová (.jpg 4 MB)

Schmalhofferová (.jpg 3,7 MB)

Miriama Šimonová (.jpg 3 MB)

Michaela Šimonová (.jpg 4,2 MB)

Micáková (.jpg 3,6 MB)

Vargová (.jpg 3,7 MB)