ROK 2022  : 

Dňa 02.12.2022  - počet pozit. vzoriek: 5 (2x okres Michalovce, 3x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 02.12.2022 (15,50 hod.)    : 23 401,  z toho  : 

  • okres Michalovce:   19 440 pozit (vyliečené osoby - 19 357, izolácia  doma – 16, infekčné oddelenie - 3, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -   0, potvrdené úmrtie  COVID - 19 - 64)
  • okres Sobrance:      3 961 pozit (vyliečené osoby - 3 927, doma - 15, infekčné oddelenie - 3,  izolácia - iné oddelenie  (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 16)

ROK 2021 - 

  • okres Michalovce  :  16 738
  • okres Sobrance :       3 493

 


ROK 2020  - 

  • okres Michalovce :  4 594
  • okres Sobrance :       889