ROK 2022  : 

Dňa : 30.06.2022 - počet pozit vzoriek: 13 (10x okres Michalovce, 3x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 30.06.2022 (15,45 hod.)    : 20 557,  z toho  : 

  • okres Michalovce:   17 009 pozit (vyliečené osoby - 16 915, izolácia  doma – 43, infekčné oddelenie - 3, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -   0, potvrdené úmrtie  COVID - 19 - 48)
  • okres Sobrance:      3 548 pozit (vyliečené osoby - 3 517, doma - 14, infekčné oddelenie - 0,  izolácia - iné oddelenie  (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 17)

ROK 2021 - 

  • okres Michalovce  :  16 738
  • okres Sobrance :       3 493

 


ROK 2020  - 

  • okres Michalovce :  4 594
  • okres Sobrance :       889