ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4594

- okres Sobrance : 889 


 

ROK 2021  : 

Dňa : 27.10.2021 - počet pozit vzoriek:  187 (151x okres Michalovce, 36x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 27.10.2021 (16,40 hod.)    : 11 527,  z toho 5737 Ag testovanie

okres Michalove:  9 553  pozit (vyliečené osoby - 8468, izolácia  doma –  927, infekčné oddelenie - 29, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -   5 (3x UPV) , potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 124)

okres Sobrance:   1 974  pozit (vyliečené osoby - 1 792, doma - 153, infekčné oddelenie - 5,  izolácia - iné oddelenie (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 24)