ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4594

- okres Sobrance : 889 


 

ROK 2021  : 

Dňa : 14.12.2021 - počet pozit vzoriek: 151 (119 x okres Michalovce, 32x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 14.12.2021 (16,50 hod.)    : 19 234,  z toho 6 629 Ag testovanie

okres Michalove:  15 965  pozit (vyliečené osoby - 14 800, izolácia  doma – 904, infekčné oddelenie - 57, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -   3 (1x UPV) , potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 201)

okres Sobrance:   3 269  pozit (vyliečené osoby - 2981, doma - 239, infekčné oddelenie - 13,  izolácia - iné oddelenie (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 36)