Vytlačiť

 


 


ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4594

- okres Sobrance : 889 


 

ROK 2021  : 

Dňa : 02.12.2021 - počet pozit vzoriek: 236 (210 x okres Michalovce, 26x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 02.12.2021 (16,25 hod.)    : 17 906,  z toho 6 645 Ag testovanie

okres Michalove:  14 908  pozit (vyliečené osoby - 13 324, izolácia  doma – 1 344, infekčné oddelenie - 62, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -   5 (3x UPV) , potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 173)

okres Sobrance:   2 998 pozit (vyliečené osoby - 2 637, doma - 326, infekčné oddelenie - 4,  izolácia - iné oddelenie (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 31)