Telefonická linka na RÚVZ Michalovce pre osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej izolácie: 056/6880611.

Vzhľadom na zvýšené množstvo telefonických hovorov je potrebné v prípade obsadenosti linky vykonať opakované pokusy. Ďakujeme za pochopenie.

 Dôležité a overené informácie o COVID-19 aj o eKaranténe 

 Výskyt koronavírusu v okresoch Michalovce a Sobrance (aktualizované denne) 

 COVID-19 Infografiky a štandardné postupy 

 „EPIKETA“: Praktické rady pre každodenné situácie počas pandémie (aktualizované 22.9.2021) 

  Ako postupovať pri podozrení na ochorenie COVID-19  

Vydané povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta

 Nahlasovanie porušovania protiepidemických opatrení 

Uverejnené 16.10.2020

V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 alebo úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou na toto ochorenie je potrebné postupovať zodpovedne a predovšetkým zostať v domácej izolácii a sledovať svoj zdravotný stav, aby sa prípadné ochorenie nešírilo ďalej.

 
Následne treba kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára (všeobecného lekára, v prípade detí - všeobecného lekára pre deti a dorast) a to telefonicky, mailom, či SMS.
 
Ďalšie kroky:
 
- Prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom elektronického formuláru na webovej stránke www.korona.gov.sk: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php.
- Je potrebné vyplniť všetky polia v červenom rámčeku.
- Každý, kto prišiel do úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou, alebo má podozrenie na ochorenie, zostáva v domácej izolácii.
- Po registrácii je potrebné počkať na SMS správu s COVID PASSom - pokynmi, kde a kedy je potrebné sa dostaviť na testovanie (najskôr na piaty deň od kontaktu s pozitívnym).
- Na odberové miesto je potrebné sa dostaviť individuálnou dopravou, po celý čas používať ochranné rúška, aj šofér, aj testovaná osoba.
- Každý testovaný dostane najneskôr do 96 hodín SMS správu s výsledkom testu.
- O výsledku testu informujte svojho lekára.
 
Ak je výsledok negatívny
 
- Pokračuje domáca karanténa minimálne 10 dní, o ktorej ukončení rozhodne príslušný  regionálny úrad verejného zdravotníctva.
- Karanténa sa odpočítava od posledného úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou.
- Dĺžku karantény môžu ešte ovplyvniť pozitívne výsledky v tomto období testovaných osôb žijúcich s osobou v spoločnej domácnosti. Karanténa sa predlžuje v závislosti od dátumu pozitívnych výsledkov týchto osôb.
 
Ak bolo potvrdené ochorenie COVID-19
 
- Pokračuje domáca izolácia - trvá najmenej 10 dní od zistenia pozitívneho výsledku testu.
- Pozitívne testovaná osoba informuje všetkých, s ktorými bola v úzkom kontakte
- Je potrebné tieto osoby požiadať, aby sa prihlásili na testovanie.
- Odporúča sa spísať zoznam týchto osôb aj s kontaktmi a počkať, kým pozitívne testovanú osobu bude kontaktovať príslušný RÚVZ
 
DOMÁCA IZOLÁCIA:
 
Nariaďuje ju regionálny úrad verejného zdravotníctva:
- ak má osoba potvrdené ochorenie COVID-19
- bola testovaná na COVID-19 a čaká na výsledok
- má mierne príznaky ochorenia (kašeľ, horúčka, bolesť v krku, strata čuchu, chuti)
- v prípade choroby, keď sa nevie s určitosťou, či ide o COVID-19
- bola v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou
- pricestovala z rizikovej krajiny
 
Počas izolácie je potrebné sledovať svoj zdravotný stav – v prípade miernych príznakov kontaktovať ošetrujúceho lekára, v prípade vážnych problémov volať záchrannú zdravotnú službu a upozorniť ju, že ide o osobu v karanténe alebo osobu pozitívnu na COVID-19.
 
UKONČENIE IZOLÁCIE:
 
- O ukončení izolácie rozhoduje príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.
- V prípade závažného priebehu choroby sa môže izolácia predĺžiť.
- U pacienta s miernym priebehom izolácia končí najskôr po desiatich dňoch od prvých symptómov, najskôr tri dni po vymiznutí príznakov.
- U pacienta so závažným priebehom minimálne po 20 dňoch od prvých prejavov, minimálne tri dni po vymiznutí príznakov.
- Na ukončenie izolácie sa nevyžaduje negatívny RT PCR test. (U mnohých osôb totiž pretrváva pozitivita testu, ale samotný vírus po uvedenom časovom limite už nie je schopný prenosu z človeka na človeka, teda osoba sa nepovažuje za infekčnú.) O všetkom však rozhoduje ošetrujúci lekár alebo regionálny hygienik.
- V prípade, ak osoba v kontakte s pozitívnym človekom mala nariadenú izoláciu a neabsolvovala test, môže ju ukončiť najskôr po 10 dňoch, ak nemá klinické príznaky.
- V prípade, ak už karanténa nie je potrebná, lekár vydá potvrdenie o ukončení PN (je to možné aj mailom alebo SMS).
- Za predčasné opustenie karantény hrozí sankcia. Polícia kontroluje dodržiavanie karantény a RÚVZ môže udeliť pokutu až 1659 eur).
 
PODMIENKY domácej izolácie:
 
- nesmiete opustiť miesto, kde ste nahlásili pobyt počas svojej karantény okrem prípadu núdze, pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti,  individuálnej prepravy na mobilné odberové miesto z dôvodu testovania,
- nesmiete chodiť na verejné miesta vrátane obchodov, kultúrnych spoločenských a športových udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod.),
- nesmiete používať hromadnú dopravu alebo taxík,
- nesmiete nikoho navštevovať,
- nesmiete prijímať návštevy, vstup do domu/bytu, kde ste v karanténe, majú len: osoby, ktoré tam bývajú, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby,
- ak bývate v rodinnom dome, môžete ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor,
- ak bývate v byte, môžete ísť na súkromný balkón,
- v prípade, že potrebujete kúpiť potraviny, iný tovar a lieky, musíte požiadať inú osobu o pomoc (ktorá nie je v karanténe), aby Vám doniesla nákup k vchodovým dverám . Nákup si môžete objednať aj telefonicky alebo e-mailom. Pokyny pre dodanie tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere.
 
Ak osoba v karanténe žije v spoločnej domácnosti s ďalšími osobami:
- obmedziť kontakt s ostatnými, izolovať sa v samostatnej izbe, ktorú treba často vetrať,
- nezdieľať spoločnú izbu s osobami, ktoré patria do ohrozenej kategórie,
- spoločnú kúpeľňu používať v domácnosti ako posledná osoba a následne ju dôkladne vydezinfikovať, používať vlastné uteráky a dodržiavať správnu hygienu rúk,
- od ostatných členov domácnosti udržiavať vzdialenosť aspoň 1,5 metra, nosiť rúško
- stravu konzumovať vo svojej izbe, mať vyčlenený vlastný riad a poháre,
- bielizeň prať na minimálne 60 stupňov Celzia, žehliť na najvyššej možnej teplote 
- všetok odpad skladovať v plastovom vreci pevne uzavretom.
 
V prípade, ak osoba, u ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19, žije v spoločnej domácnosti s ďalšími osobami, aj tieto osoby zostávajú v domácej izolácii.
V prípade podozrenia na ochorenie, bez klinických príznakov, o umiestnení členov do domácej karantény rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva.
 
DEFINÍCIA KONTAKTOV
 
*Úzky kontakt je definovaný ako:
- kontakt s osobou, pri ktorom je vysoké riziko expozície,
- osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút, alebo
fyzický kontakt s prípadom COVID-19, alebo
nechránený priamy kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) dlhšie ako 15 minút, alebo
- sedenie vedľa prípadu COVID-l9, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), alebo
- poskytovanie starostlivosti a obsluhovanie v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19. Pod úzkym kontaktom sú myslené aj konkrétne osoby a to: osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel prípad COVID-19,
- činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19, alebo činnosť pracovníka laboratória manipulujúceho so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOP alebo s možným porušením použitia OOP.
 
**Bežný kontakt je definovaný ako:
- kontakt s osobou, pri ktorom je nízke riziko expozície,
- osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút, alebo
- kontakt s prípadom COVID-19 v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) kratšie ako 15 minút, alebo
- cestovanie osoby spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom (s výnimkou lietadla),
- činnosť zdravotníckeho pracovníka alebo inej osoby poskytujúcej starostlivosť prípadu COVID-19, alebo činnosť pracovníka laboratória manipulujúceho so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOP.
 
Ak kontakt s pozitívnou osobou bol vyhodnotený ako bežný kontakt aj tak je potrebné:
- denné sledovanie príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti,
- opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu,
- prísnu hygienu rúk a opatrenia respiračnej etikety,
- ak sa vyskytnú príznaky, zotrvať v domácej izolácii a kontaktovať telefonicky lekára.
 
podporujeme_ockovanie.jpg
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
štatistické, analytické
Google Analytics
-- cookie sa môžu použiť pre analýzu cez prostredie Google Analytics
Accept
Decline