Vytlačiť

Uverejnené 20.1.2021

Vzor tlačiva "Potvrdenie o vykonaní testu" pre oprávnené osoby (.pdf 226 kB)

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (mzsr.sk)