Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 484 zo dňa 6.júla 2011 a na pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. Z44848-2011-OVVHR zo dňa 22.augusta 2011 sa zverejňuje zoznam dlžnikov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach.

Zoznam dlžníkov:

 

Odberateľské faktúry neuhradené viac ako 30 dní po splatnosti ku dňu 31.08.2022 v EUR.

 

Int.číslo Odberateľ Dlžná suma Vystavená Neuhradená suma
20154 BMJ-PAS, s.r.o. 2000 29-01-2015 90
602016 Jozef Nistor 99 20-07-2016 99
772016 Marek Kanči 60 20-09-2016 60
812016 Anna Vojtovičová 60 19-09-2016 60
392016 Martin Jusko 60 19-04-2016 60
202170 Imrich Tokár, Strážske 100 23.9.2021 100
202114 Second Chance for all II. o. z., Pezinok 350 6.4.2021 350
202169 Gabriel Dudič, Strážske 100 23.9.2021 100
202168 Roman Žilka, Strážske 100 23.9.2021 100
202167 Darina Balogová, Sobrance 100 24.9.2021 100
202166 Marcel Kanči 100 17.9.2021 100
202165 Zdenek Adam, Sobrance 100 17.9.2021 100
202164 Myroslav Metenko, Michalovce 100 19.8.2021 100
202163 Martin Kanaloš, Podhoroď 100 19.8.2021 100
202162 Martin Niský, Tušice 100 12.8.2021 100
202161 Ladislav Bán, Zbudza 100 12.8.2021 100
202160 Mgr. Eva Copáková, Michalovce 30 12.8.2021 30
202159 Martin Bedri, Poruba pod Vihorlatom 50 2.8.2021 50
202154 Nikola Vlkovičová, Vojany 50 2.8.2021 50
202152 Alexander Lakatoš, Zemplínske Kopčany 100 23.7.2021 100
202151 Koloman Miker, Úbrež 100 23.7.2021 100
202150 Monika Džudžová, Zemplínske Kopčany 100 18.6.2021 100
202149 Jozef Balog, Sobrance 100 18.6.2021 100
202148 Pavel Gurguľ, Michalovce 100 18.6.2021 100
202147 Anita Gurguľová, Michalovce 100 18.6.2021 100
202143 Marián Beňák, Pavlovce nad Uhom 300 30.6.2021 300
202141 Ján Dido, Budkovce 50 23.4.2021 50
202140 Klára Didová, Budkovce 50 23.4.2021 50
202139 Dominik Blahuta, Michalovce 50 23.4.2021 50
202138 Ivan Čalfa, Michalovce 100 9.4.2021 100
202137 Róbert Danč, Vojany 100 9.4.2021 100
202136 Laura Peterová, Vrbnica 100 8.4.2021 100
202135 Bohuš Bogár, Trhovište 100 8.4.2021 100
202133 Marián Kuruc, Strážske 100 8.4.2021 100
202132 Róbert Sucher, Michalovce 200 30.3.2021  200 
202131 Darina Kapurová, Trhovište 100 30.3.2021 100
202129 Jozef Macko, Michalovce 100 11.3.2021 100
202127 Dominika Kendiová, Veľké Kapušany 30 23.3.2021 30
202126 Ladislav Tokár, Strážske 30 15.3.2021 30
202123 Iveta Marcinová, Žbince 100 23.3.2021 100
202122 Nicol Kopezo, Michalovce 100 19.3.2021 100
202121 Rudolf Popik, Pavlovce nad Uhom 100 4.3.2021 100
202120 Teodor Bado, Bracovce 100 9.3.2021 100
202119 Milada Milenkyová, Bracovce 100 9.3.2021 100
20218 Lukáš Pažinka, Michalovce 100 1.3.2021 100
20217 Rudolf Ladič, Drahňov 100 15.2.2021 100
4320211 Edita Varjasyová, Čičarovce 10 15.10.2021 10
2520211 Martina Jedláčková, Holič 10 2.9.2021 10
202175 Tomáš Kapura Strážske 100 15.10.2021 100
202173 Rainbow one s.r.o. Michalovce 300 3.12.2021 300
520201 Brigita Bodnárová Čičarovce 100 11.3.2020 50
202045 Marián Iľko Hnojné 200 24.11.2020 200
420201 Réka Szarvasová 100 11.3.2020 100
201920 Gerard Vass Žbince 200 2.12.2019 200
202174 Laura Takáčová Drahňov 150 28.12.2021 150