Profily vôd vhodných na kúpanie


Stanovisko RÚVZ Michalovce ku kúpaniu sa v Zemplínskej Šírave v súvislosti s PCB

Polychlórované bifenyly (PCB) sú látky, ktoré sú vo vode málo rozpustné, a preto riziko z kúpania vo vode Zemplínskej Šíravy nehrozí. Laboratórnymi vyšetreniami povrchovej vody zo Zemplínskej Šíravy na PCB (6 kongenérov) v laboratóriu RÚVZ Košice nebolo potvrdené prekročenie ich limitnej hodnoty.


Dotazník výskytu ochorení súvisiacich s kvalitou vody na kúpanie v Slovenskej republike


Nižšie prinášame informácie o kvalite vôd na kúpanie v jednotlivých strediskách:

Zemplínska Šírava,

Vinianske jazero,

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža,

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov,

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov,

Nekryté kúpalisko Strážske,

Nekryté kúpalisko Sobrance

Nekryté kúpalisko - Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave

Nekryté kúpalisko pri hoteli Eurobus

Tabuľky stredísk (prírodných aj umelých) sú zoradené pod sebou.

Legenda v kolonkách ukazovateľov: V - vyhovuje normám, N - nevyhovuje normám

Legenda v kolonke Zhodnotenie: V - vyhovuje na kúpanie, N - nevyhovuje na kúpanie

Zemplínska Šírava 

Uvedenie do prevádzky               V kúpacej sezóne 2021 bude predmetné prírodné kúpalisko bez prevádzkovateľov

 Stredisko  Uvedenie do prevádzky  Ukončenie prevádzky
 Biela hora mimo prevádzky  
 Hôrka mimo prevádzky
 Medvedia hora mimo prevádzky
 Kamenec časť Kaluža mimo prevádzky   
 Kamenec časť Klokočov mimo prevádzky   
 Paľkov mimo prevádzky  

 

 Dátum odberu

 Stredisko 

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele

 Zhodnotenie

 22.6.2021  Biela hora V
 Hôrka
 Medvedia hora
 Kamenec
 Paľkov
 6.7.2021  Biela hora V
 Hôrka V V
 Medvedia hora V
 Kamenec
 Paľkov V
 20.7.2021  Biela hora
 Hôrka

 Medvedia hora

V
 Kamenec  V
 Paľkov
 3.8.2021  Biela hora
 Hôrka V V
 Medvedia hora
 Kamenec V
 Paľkov V
 17.8.2021  Biela hora
 Hôrka

 Medvedia hora

 Kamenec

 Paľkov

 31.8.2021  Biela hora      
 Hôrka      
 Medvedia hora      
 Kamenec      
 Paľkov      
   Biela hora      
 Hôrka      
 Medvedia hora      
 Kamenec      
 Paľkov      

 

Vinianske jazero

Uvedenie do prevádzky od             V kúpacej sezóne 2021 bude predmetné prírodné kúpalisko bez prevádzkovateľ

Ukončenie sezóny ku dňu 

 Dátum odberu  Stredisko

 Mikrobiologické ukazovatele

 Biologické ukazovatele  Zhodnotenie
  8.6.2021  Pri prítoku do jazera  V N - cyanobaktérie N
 15.6.2021  Pri prítoku do jazera  N - cyanobaktérie   N
  22.6.2021  Pri prítoku do jazera  N - cyanobaktérie 
 29.6.2021  Pri prítoku do jazera 
  6.7.2021  Pri odtoku z jazera  N - cyanobaktérie 
 20.7.2021  Pri odtoku z jazera   V N - cyanobaktérie
 3.8.2021  Pri odtoku z jazera  N - cyanobaktérie 
 17.8.2021  Pri prítoku do jazera  V  V
 31.8.2021 Pri prítoku do jazera      
         
         
         

 

Nekrytý bazén SO 02 Zemplínska Šírava, stredisko Kaluža

Uvedenie do prevádzky od    1.7.2021

Ukončenie sezóny ku dňu   24.8.2021

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 24.6.2021  V  V
 22.7.2021  V
 24.8.2021

N - pH

V - ostatné 

            
         

 

Nekrytý bazén SO 03 Zemplínska Šírava, stredisko Klokočov

Uvedenie do prevádzky od  24.6.2021

Ukončenie sezóny ku dňu     31.8.2021

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 15.6.2021  V
 15.7.2021
 19.8.2021

N - pH

V - ostatné 

         
         

 

Nekrytý bazén SO 03a Zemplínska Šírava, stredisko Paľkov

Uvedenie do prevádzky od      MIMO PREVÁDZKY

Ukončenie sezóny ku dňu  

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
         
         
         

 

Nekryté kúpalisko Strážske

Uvedenie do prevádzky od  18.6.2021

Ukončenie sezóny ku dňu    31.8.2021

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
8.6.2021  V
13.7.2021  V
10.8.2021
         

 

Nekryté kúpalisko Sobrance - plavecký bazén

Uvedenie do prevádzky od  30.6.2021

Ukončenie sezóny ku dňu  31.8.2021

 Dátum odberu  Bazén

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 22.6.2021 plavecký bazén  V  V
neplavecký bazén  V  V
 22.7.2021 plavecký bazén  V   V 
neplavecký bazén  V  V
  24.8.2021 plavecký bazén   V   V
neplavecký bazén  V  V

  

  Nekryté kúpalisko - bazén pri hoteli Eurobus  na Zemplínskej Šírave, stredisko Medvedia hora 

 Uvedenie do prevádzky od    1.7.2021

Ukončenie sezóny ku dňu      

 Dátum odberu 

 Mikrobiologické ukazovatele 

 Biologické ukazovatele    Fyzikálno-chemické ukazovatele   Zhodnotenie
 17.6.2021  V  V
 15.7.2021  V
 19.8.2021  V

 V - pH

N - CHSKMn

 V
         

 

Nekryté kúpalisko - Relaxačné bazény pri Penzióne Juliana na Zemplínskej Šírave 

Uvedenie do prevádzky od 24.6.2021

Ukončenie sezóna ku dňu  31.8.2021

 Dátum odberu  Bazén

 Mikrobiologické

ukazovatele 

 Biologické ukazovatele  

 Fyzikálno-chemické 

ukazovatele 

 Zhodnotenie
 17.6.2021  veľký relaxačný bazén
 relaxačný bazén  V
 detský bazén   V
 15.7.2021  veľký relaxačný bazén    
 relaxačný bazén
 detský bazén   V
   veľký relaxačný bazén        
 relaxačný bazén        
 detský bazén