V tomto dotazníku si sa môžete otestovať či ste alebo nie ste závislí na alkohole.

 

VSTUP do dotazníka

 

VYHODNOTENIE dotazníka. Vyhľadajte sa na riadku so svojim identifikačným kódom (modrý stĺpec). Najnovší respondent je radený na konci (na spodku) tabuľky! Ak sa nenájdete skúste znovu načítať stránku "Vyhodnotenie dotazníka" za cca 2 minúty (oneskorenie spracovania serverom).

 

Vaše hodnotenie je zobrazené v zelenom stĺpci v pravo.

 

Ktorý znak závislosti na alkohole je kľúčový?

Znaky závislosti sú rovnocenné iba formálne. Napr. tolerancia u pokročilých foriem závislosti na alkohole nestúpa, ale klesá. Ako kľúčový znak sa javí zhoršené sebaovládanie, t.j. jedinec pije alkohol i v situáciách, keď nechcel, alebo vo väčšom množstve, než zamýšľal. Prítomnosť tohoto znaku obvykle vedie k výskytu znakov 5. a 6. To pri splnení ďalších podmienok postačuje k diagnóze závislosti.