Zdanlivo jednoduchá otázka

 

Predstavme si nasledujúcu situáciu. Pacient se pýta lekára, či je možné piť alkohol v priebehu podávania určitého lieku. Odpoveď je omnoho zložitejšia, ako sa zdá.

 

1. Známa interakcia: Môže se jednať o známu interakciu alkoholu a liečivého prípravku.

2. Neznáma interakcia Hlavne u nových liekov je možné, že interakcia existuje, ale nebola doposiaľ popísaná. Humánne štúdie sú v tomto smere sotva možné z etických dôvodov. U pacientov, ktorí užívajú viac liekov, môžu tieto lieky vstupovať do ťažko predvídateľných vzájomných interakcií. Ak do tejto komplikovanej situácie vstúpi naviac alkohol, možno nežiaduce následky očakávať tým skôr.

3. Dôvody úplnej abstinencie: Existuje mnoho ľudí, ktorí by alkohol nemali piť vôbec, bez ohľadu na to, akými sú liečení liekmi. Sem patria:

 • Ľudia závislí na alkohole.

 • Chorí s chorobami, ktoré alkohol zhoršuje (epilepsia, ochorenie pečene, slinivky brušnej atď.).

 • Tí, ktorí riadia automobil, či sa venujú rizikovým činnostiam.

 • Ľudia so zhoršeným sebaovládaním a sklonmi k násiliu.

 • Tehotné ženy a ženy, ktoré plánujú otehotnenie, pretože plod je najzraniteľnejší v prvom trimestri.

 • Deti a dospievajúci. Otravy nastávajú i po malých dávkach, závislosť vzniká rýchlo, pri zneužívaní alkoholu existuje vyššie riziko problémov s ďalšími drogami.

 • Deti rodičov závislých na alkohole a to i v dospelosti.

 • Závislí na nealkoholových drogách. Predíde sa tak možnému prešmyku závislosti z ilegálnej drogy na alkohol.

 • Patologickí hráči. Alkohol u nich zhoršuje sebaovládanie a závislosť na alkohole sa tu rozvíja rýchlejšie.

4. Vek a pohlavie

 • U starších ľudí je schopnosť odburávať toxické látky oslabená. Naviac bývajú seniori často liečení viacerými liekmi súčasne. Alkohol u nich vstupuje do farmakologicky veľmi neprehľadného terénu. Je tu tiež vyššie riziko pádov (Benza a spol., 2010).

 • U dospievajúcich alkohol prenikavo zvyšuje riziko suicidálnych tendencií po nasadení antidepresív. Ďalším problémom u dospievajúcich je nedostatek skúseností a tendencia riskovať. Tú zosilňuje alkohol a ešte viac jeho kombinácia s inou látkou.

 • Silnejší efekt pri interakcii alkoholu s inou látkou možno s ohľadom na biologické faktory očakávať u žien.

5. Obsah alkoholu v liečivých prípravkoch a doplnkoch výživy: Pokiaľ je vôbec obsah alkoholu uvedený, bývá napísaný malým písmom a laik si ho často nevšimne

6. Faktor času: Alkohol se odbúrava relatívne pomaly a mnoho liekov (napr. benzodiazepíny) majú dlhý poločas vylučovania a tým skôr dobu eliminácie. Treba upozorniť na skutočnosť, že by pacienti alkohol nemali piť nielen počas užívania, ale i určitú dobu po skončení podávania lieku a že by ten ktorý liek nemali brať skôr, ako dôjde k odbúraniu alkoholu.

7. Vynechanie medikácie: Pacient pod vplyvom alkoholu na pravidelnú medikáciu často zabudne, alebo ju vynechá. To ho napr. pri vynechávaní antihypertonika nebo antiepileptika môže ohroziť.

 

Zdroj: www.drnespor.eu