Zoznam objednávok. Stránka je priebežne upravovaná!

  • Všetky objednávky podpísala MUDr. Janka Stašková, funkcia: regionálna hygienička 

Objednávky zverejnené od 1.1.2012 (.csv)