Zoznam objednávok. Stránka je priebežne upravovaná!

  • Všetky objednávky podpísala MUDr. Janka Stašková, funkcia: regionálna hygienička

Objednávky zverejnené od 1.1.2017 (.csv)