V súlade s § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, RÚVZ so sídlom v Michalovciach zverejňuje súhrnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1000 €.

 

Za 2. štvrťrok 2011

Hodnota zákazky v eur Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
 6723,59  Oprava miestnosti č. 412  ALNICO s.r.o, Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce
     
     

 

Od 1.1.2012 do 31.3.2012

Hodnota zákazky v eur Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
 3899,61  Stravné kupóny  LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava

 

Od 1.4.2012 do 30.6.2012

Hodnota zákazky v eur Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
 1316,54  Stravné kupóny  LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava
 2494,01  Stravné kupóny  Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava
 1518,37  Revízia budovy a bleskozvodov  Ing. Pataky Štefan, Vinné

 

Od 1.7.2012 do 30.9.2012

Hodnota zákazky v eur Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
 3558,80  Stravné kupóny  Vaša Slovensko, s.r.o. Bratislava
 1067,75  Licencie  Ekonomix Soft,s. r.o. Vinné 23
 1739,40  Diagnostiká  Intes Poprad, s.r.o. Poprad
 8553,00  Výpočtová technika  Hard Plus, s.r.o. Michalovce

 

Od 1.10.2012 do 31.12.2012

Hodnota zákazky v eur Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
 1691,59  Oprava služobného vozidla  INTER AUTO Slovakia Michalovce

 

Od 1.1.2013 do 31.3.2013

Za sledované obdobie RÚVZ so sídlom v Michalovciach nerealizoval žiadnu novú zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1000 eur.

 

Od 1.4.2013 do 30.6.2013

Hodnota zákazky v eur Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
 2287,81  Diagnostické prúžky  Intes Poprad, s.r.o. Poprad

 

Od 1.7.2013 do 30.9.2013

Za sledované obdobie RÚVZ so sídlom v Michalovciach nerealizoval žiadnu novú zákazku s nízkou hodnotou s cenou vyššou ako 1000 eur.

 

Od 1.10.2013 do 31.12.2013

Hodnota zákazky v eur Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
 6909,00  Výpočtová technika  Hard Plus, s.r.o. Michalovce
 1739,40  Diagnostické prúžky  Intes Poprad, s.r.o. Poprad
 2428,97  Oprava služobného vozidla  Ing. Popovič - RADES Michalovce