ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4588

- okres Sobrance : 887 


 

ROK 2021  : 

Dňa : 05.05.2021 - počet pozit vzoriek:  22 (okres Michalovce - 9,  Sobrance- 13) 

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 06.05.2021 (06,00 hod.)    :  8542,  z toho 5139 Ag testovanie

okres Michalove:  7 075 pozit  (vyliečené osoby - 6805, izolácia doma –  147, infekčné oddelenie - 12, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -  3, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 108)

okres Sobrance:   1 467 pozit (vyliečené osoby - 1 375, doma - 64, infekčné oddelenie - 8,  izolácia - iné oddelenie (OAIM) - 3,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 17)