ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4595

- okres Sobrance : 890 


 

ROK 2021  : 

Dňa : 23.07.2021 - počet pozit vzoriek:  2 (okres Michalovce)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 26.07.2021 (9,05 hod.)    :  8906,  z toho 5260  Ag testovanie

okres Michalove:  7 300 pozit  (vyliečené osoby - 7181, izolácia doma –  4, infekčné oddelenie - 1, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -  0, potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 114)

okres Sobrance:   1 606 pozit (vyliečené osoby - 1 584, doma - 0, infekčné oddelenie - 0,  izolácia - iné oddelenie (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 22)