Vytlačiť

 


 


ROK 2020  - počet prípadov : 

- okres Michalovce :  4594

- okres Sobrance : 889 


 

ROK 2021  : 

Dňa : 17.09.2021 - počet pozit vzoriek:  16  (15x okres Michalovce, 1x okres Sobrance)

Celkový počet  potvrdených vzoriek k 17.09.2021 (16,00 hod.)    :  9175,  z toho 5331 Ag testovanie

okres Michalove:  7523 pozit  (vyliečené osoby - 7291, izolácia doma –  108, infekčné oddelenie - 8, izolácia - iné oddelenie (OAIM) -  2 (UPV), potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 114)

okres Sobrance:   1652  pozit (vyliečené osoby - 1 612, doma - 16, infekčné oddelenie - 1,  izolácia - iné oddelenie (OAIM) - 0,  potvrdené úmrtie na COVID - 19 - 23)